drukuj
Kalendarium

Sztuka i religia średniowiecza i doby nowożytnej na Przedgórzu Sudeckim

6 czerwca 2022 - 11 czerwca 2022 Morawa, Morawa 1, 58-120 Jaroszów

Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen „Sztuka i religia średniowiecza oraz doby nowożytnej na Przedgórzu Sudeckim” Pałac Morawa, 6-11 czerwca 2022 Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował w dniach 6-11 czerwca 2022 r. Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle-Siegen Sztuka i religia średniowiecza oraz doby nowożytnej na Przedgórzu Sudeckim, które odbyło się w pałacu Morawa koło Strzegomia. Uczestnikami spotkania, przygotowywanego wraz z uniwersytetami Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze oraz w Siegen, byli pracownicy naukowi, doktoranci i studenci historii sztuki, teologii ewangelickiej i katolickiej oraz historii Kościoła z wymienionych uczelni. Celem przedsięwzięcia, służącego wymianie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, była próba ukazania nowych możliwości interpretacji zjawisk kulturowych i artystycznych regionu Przedgórza Sudeckiego. Obrady seminarium zostały skoncentrowane na historii oraz zabytkach architektury, malarstwa i rzeźby regionu, które uczestnicy spotkania poznali podczas wykładów, dotyczących tematów takich, jak: Architektura i sztuka protestancka na Śląsku od reformacji do początku XIX w. (prof. dr hab. Jan Harasimowicz, Instytut Historii Sztuki UWr), Architektura i sztuka w służbie kontrreformacji na Śląsku (dr Małgorzata Wyrzykowska, Instytut Historii Sztuki UWr) oraz Żydzi na Śląsku i ich materialne dziedzictwo (prof. dr hab. Marcin Wodziński, Katedra Judaistyki UWr). Uzupełnieniem referatów były wyjazdy studyjne (do Strzegomia, Dzierżoniowa, Świdnicy, Jawora, Krzeszowa, Sokołowska, Niedźwiedzicy oraz Krzyżowej), podczas których została omówiona problematyka artystyczna i ideowa wybranych budowli oraz ich wyposażenia (m.in. kościół Pokoju oraz farę w Świdnicy zaprezentowała dr Agnieszka Seidel-Grzesińska z Instytutu Historii Sztuki UWr). Kluczowy element spotkania stanowiła interdyscyplinarna praca grupowa w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Wspólne badania, prowadzone z wykorzystaniem materiałów źródłowych (m.in. kazań XVII-wiecznych konsekracyjnych), dotyczyły ołtarza, ambony oraz przestrzeni kościoła w znaczeniu teologicznym i symbolicznym. Wyniki tych prac zostały zaprezentowane pod koniec seminarium. Seminarium stanowiło rezultat wieloletniej tradycji współpracy wymienionych uczelni, kontynuowanej od 2004 r. Owocem tej współpracy są spotkania poświęcone historii, kulturze, sztuce i religii wybranych regionów środkowoeuropejskich. Miejsce seminarium – Pałacu Morawa – to neoklasycystyczne założenie nieopodal Strzegomia (https://palacmorawa.pl/), odznaczające się niezwykle ciekawą historią. To właśnie tam pod koniec II wojny światowej przewieziono dzieła z Kolekcji Czartoryskich wraz z Damą z gronostajem Leonarda da Vinci. W pałacu tym po raz ostatni widziano słynny zaginiony Portret młodzieńca pędzla Rafaela. O historii miejsca opowiedziała uczestnikom pani Melitta Sallai, z d. von Wietersheim-Kramsta, potomkini właścicieli rezydencji oraz założycielka Fundacji Św. Jadwigi. Kierownikami naukowymi XVIII Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław-Halle-Siegen byli: prof. dr hab. Udo Sträter, były rektor Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze, prof. dr hab. Veronika Albrecht-Birkner, Kierownik Zakładu Historii Kościoła i Teologii Uniwersytetu w Siegen, prof. dr hab. Andreas Hoffmann z Zakładu Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Siegen oraz prof. dr hab. Jan Harasimowicz i dr Marcin Wisłocki z Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Seminarium sfinansowała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytet Wrocławski oraz uniwersytety: Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze oraz w Siegen. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ks. Waldemara Pytla oraz Biskupa Diecezji Świdnickiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego ks. Marka Mendyka.

Files available for downloads