drukuj
Kalendarium

Sympozjum Bartoszewski Promemoria 3: Formy solidarności wobec współczesnych kryzysów

16 października 2023 - 16 października 2023 14:00-20:00 Frankfurt nad Odrą, Logensaal, Logenstraße 11, 15230 Frankfurt (Oder)

Tematem sympozjum będą współczesne formy solidarności w obliczu aktualnych kryzysów, w tym między innymi wojny w Ukrainie. Szczególny nacisk zostanie położony na różnorodne formy solidarności z ofiarami kryzysów, przemocy oraz konfliktów zbrojnych. W wykładzie otwierającym prof. Ruth Leiserowitz przedstawi uczestnikom siłę oraz potencjał społeczeństwa obywatelskiego w sytuacjach kryzysowych oraz w trudnych warunkach społecznych, zarówno w niedawnej historii, jak i we współczesności, skupiając się na przypadkach Polski, Niemiec i Ukrainy. Podczas kolejnych sesji omówione zostaną różne formy solidarności na trzech poziomach: 1. na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, 2. na poziomie państwa (np. dostęp do usług socjalnych) i 3. na poziomie międzynarodowym/europejskim (np. dostawy broni). Na koniec przedstawiona zostanie perspektywa przyszłościowa, uwzględniająca rozwój technologiczny. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali znani referenci i referentki z Niemiec, Polski i Ukrainy, jak i reprezentantki i reprezentanci organizacji pozarządowych i europejskich. Publiczność obecna na miejscu będzie miała również okazję wzięcia udziału w debacie. Sympozjum odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Prawa i Administracji), Europejskim Centrum Ekumenicznym, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, Viadrina Center B/Orders in Motion jak i Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Sympozjum jest dofinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundację Sanddorf. Strona sympozjum: https://www.ub.europa-uni.de/pl/benutzung/bestand/kd_stiftung/projekte/bartoszewski-promemomoria/index.html

Files available for downloads