drukuj
Kalendarium

Stowarzyszenia Miast Partnerskich - instrument wspierania paradyplomacji

15 września 2023 - 15 września 2023 12.00 Miśnia - Saksonia, Meissen - Sachsen, Hotel Burgkeller Domplatz 11 - 01662 Miśnia

CEL analiza działalności stowarzyszeń miast partnerskich jako przykład dobrej praktyki, które mogą być wykorzystane w innych samorządach na Dolnym Śląsku i w Saksonii dla wspierania rozwoju współpracy zagranicznej samorządów lokalnych, prezentacja raportu z badań nad funkcjonowanie stowarzyszeń wraz z praktycznymi rekomendacjami KONTEKST W 2021 roku został zrealizowany projekt: „30 lat partnerstwa Dolnego Śląska i Saksonii – współpraca samorządów stan obecny, perspektywy i rekomendacje”. W ramach projektu na podstawie ankiet wśród samorządów na Dolnym Śląsku i w Saksonii opracowano raport na temat stanu współpracy zagranicznej samorządów z obu regionów wraz z rekomendacjami. Kluczowa rekomendacja dla władz szczebla lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego brzmiała: Utworzenie stowarzyszeń miast partnerskich, które zajmowałyby się planowaniem, realizacją, identyfikowaniem kolejnych podmiotów do współpracy oraz pozyskiwaniem finansowania. Stowarzyszenia powinny skupiać przedstawicieli kluczowych środowisk istotnych dla realizacji współpracy zagranicznej. Dzięki funkcjonowaniu stowarzyszeń można zapewnić kontynuację i trwałość współpracy. Powstanie podobnych stowarzyszeń również w samorządach partnerskich za granicą mogłoby ułatwić współpracę. Stowarzyszenia mogłyby wspólnie poszukiwać finansowania na realizację działań. Stowarzyszenia takie funkcjonują w Świdnicy i Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku oraz w Miśni i w Riesie w Saksonii.

Files available for downloads