drukuj
Kalendarium

STN:ORT Festival 2024

16 lipca 2024 - 25 lipca 2024 Gdańsk/Sztynort, ul. Długa 46/47 80-831 Gdańsk/Sztynort

Projekt tworzy przestrzeń dla wspólnych doświadczeń międzypokoleniowych i miedzynarodowych. Spotyka rożne warstwy społeczne i tworzy dla nich platformę do współpracy, dyskusji i projektów. Jest to projekt długoterminowy corocznie innowacyjny z nowymi sieciami kontaktów i działaniami, które odkrywają potencjał regionu Warmii i Mazur w kontekście budowania relacji polsko-niemieckich. Dialog społeczny jako ważny element budowania tożsamości kulturowej i regionalnej, integracji i partycypacji społecznej.

„Lato Kultury w Sztynorcie" to innowacyjny projekt kulturalny skoncentrowany wokół historii i obecnej roli pałacu w Sztynorcie - bezpośredniego dziedzictwa kulturowego regionu Warmii i Mazur, będący przedłużeniem bilateralnych relacji polsko-niemieckich. To kontynuacja Lata Kultury 2017-2023 w nowym formacie, co roku z nowymi impulsami, dyskusjami, połączeniem kultury, muzyki, literatury, historii, sesjami tematycznymi, debatami, partycypacją obywatelską. Nowe impulsy społeczne - zarówno ze strony NGO, nauki, kultury i polityki w duchu proeuropejskim, współpracy i pokoju. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy motto: „O Wiecznym Pokoju” (Immanuel Kant). Bo gdzie lepiej niż w Sztynorcie, z którym związany był m.in. Graf Heinrich von Lehndorff rozprawiać o pokoju i niepokojach, o literaturze, kulturze i historii, sztuce i muzyce w obliczu aktualnych wyzwań dla regionu, Polski Niemiec, wreszcie Europy i Świata? Bądźcie z nami od 16 do 25 lipca!


Files available for downloads