drukuj
Kalendarium

Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa

25 września 2022 - 30 września 2022 15:00 19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 1

W tym roku grupa ekspertów zajmować się będzie problemem współistnienia gospodarki i ekologii. Jest to kwestia kluczowa dla naszej przyszłości. Chrześcijańska demokracja znalazła się pomiędzy ekologicznymi ideami ruchów zielonych a ideami neoliberalnymi. Społeczna gospodarka rynkowa, znajdująca się pomiędzy etatystyczną gospodarką planową a gospodarką wolnorynkową, stanowi idealny punkt wyjścia do dyskusji na temat kompatybilności gospodarki i ekologii. Centralnym miejsce w tym obszarze zajmuje polityka energetyczna, która szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

program

Sonntag / Niedziela, 25.09.2022

18.00 Wspólna kolacja
Omówienie programu seminarium i podział zadań dla uczestników

20.00 Rozmowa
Uwagi na marginesie programowej wizji społeczeństwa przyszłości Alexa Pentland
Prof. dr Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński

Montag / Poniedziałek, 26.09.2022

09.30 Wykład i dyskusja
Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa – nowe podejście badawcze
Prof. dr Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

10.30 Wykład
Przyszłość Społecznej Gospodarki Rynkowej
Prof. dr Eugeniusz Gostomski, 
Uniwersytet Gdański

11.15 Wykład
Rola banków w transformacji gospodarki w kierunku modelu zrównoważonego
dr Katarzyna Kamińska, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Ewa Kulińska-Sadłocha, 
Uniwersytet Łodzki

12.00 Ogólna dyskusja zaprezentowanych referatów

15.00 Wykład i dyskusja
Ład i nieład w gospodarce światowej
Prof. dr Michał Moszyński, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16.00 Wykład
Konsekwencje wojny na Ukrainie dla reformy gospodarki rolnej w Niemczech
Prof. Dr. Jürgen Wandel, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

16.45 Wykład
Zadłużenie krajów UE czynnikiem ograniczającym pole manewru polityki gospodarczej
Prof. dr Henryk Bąk, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

17.30 Ogólna dyskusja nt. zaprezentowanych referatów

Wtorek, 27.09.2022

9.30 wykład i dyskusja
Społeczna Gospodarka Rynkowa i digitalna dehumanizacja
Prof. dr Elżbieta Mączyńska, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10.30 Wykład
Wartości i instytucje w teorii ekonomii i współczesnym kryzysie
Prof. dr Maciej Miszewski, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11.15 Wykład
Wolność i odpowiedzialność w współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym
Prof. dr Ewa Zeman-Miszewska, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

12.00 Ogólna dyskusja nt. zaprezentowanych referatów

14.15 Wykład online
Międzynarodowe sankcje Ekonomiczne w wojnie na Ukrainie
dr Marzenna James,  
Princeton University

15.00 Wykład
Austriacka szkoła ekonomii vs. ordoliberalizm
JM Prof. dr Robert Ciborowski, 
Rektor, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr Piotr Pysz, 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

16.30 Wykład
Ekologizacja Społecznej Gospodarki Rynkowej – innowacja terminologiczna czy humanistyczna?
Prof. dr Józefa Famielec, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

17.15 Wykład
Społeczno-Ekologiczna Gospodarka. Zarządzanie zielonymi zasobami
Prof. dr Andrzej Szplit, 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

18.00 Ogólna dyskusja nt. zeprezentowanych referatów

Środa, 28.09.2022

09.30 Wykład
Filozoficzne i etyczne fundamenty koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej
Prof. dr Grzegorz Szulczewski, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr Maciej Miszewski, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

11.00 Wykład
Model organiczny w ekonomii z punktu widzenia von Hayeka i Ferdynanda Zweiga
Prof. dr Grzegorz Szulczewski, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11.45 Ogólna dyskusja zeprezentowanych referatów

14.00 Przejazd autobusem do Muzeum Historii Ełku

14.30 Powitanie
dr Rafał Żytyniec, 
Dyrektor, Muzeum Historyczne w Ełku
Oprowadzenie przez wystawę "Ełczanie w PRL-u"

Czwartek, 29.09.2022

09.30 Wykład i dyskusja
Wojna na Ukrainie i jej skutki ogólnogospodarcze i konsekwencje w zakresie polityki energetycznej dla Niemiec
Prof. Dr. Georg Milbradt, 
Technische Universität Dresden

11.15 Wykład
Usługi ekologiczne dla przedsiębiorców
Prof. dr Elżbieta Skąpska, 
Politechnika Białostocka

12.00 Ogólna dyskusja zeprezentowanych referatów

14.00 Wyjazd do Warszawy

Freitag / Piątek, 30.09.2022

Polsko-niemiecka konferencja Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa
tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie
                                  

9.30 Rejestracja

10.00 Powitanie
David Gregosz, 
Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Prof. dr Elżbieta Mączyńska, 
Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie                     

Keynote Cywilizacyjne przesilenie i kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego
Prof. dr Leszek Balcerowicz, 
b. Minister Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10.30 dyskusja panelowa
Covid, wojna, zmiany klimatyczne – Punkt zwrotny dla systemu gospodarczego?
Prof. dr Leszek Balcerowicz, 
b. Minister Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr Elżbieta Mączyńska
, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Dr. Georg Milbradt, 
b. Premier Saksonii, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
Dr. Lars Gutheil, 
Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Warszawa
Dr. Oleksandr Sushchenko, 
United Nations Development Programme (UNDP)
Moderacja dr Justyna Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

12.00 Słowa końcowe
Prof. dr Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

12.15 Zakończenie

Kierownictwo naukowe:
Prof. dr Elżbieta Mączyńska (SGH)
Prof. dr Piotr Pysz (WSFiZ Białystok, PHTW Vechta/Diepholz)
Daniel J. Lemmen (KAS Warschau)

Współfinansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Partner: Muzeum Historyczne w Ełku