drukuj
Kalendarium

Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa

25 września 2022 - 30 września 2022 15:00 19-300 Ełk, ul. Grunwaldzka 1

Celem projektu jest podjęcie próby dokonania przełomu w myśleniu ekonomistów o Społecznej Gospodarce Rynkowej (SGR). Zakres tej kategorii powinien objąć obok struktury instytucjonalnej gospodarki, stabilności cen, sprawiedliwego podziału dochodów, trwałości polityki społeczno-gospodarczej także kompleks problemów światowego kryzysu ekologicznego i wzrostu temperatury Ziemi. Sprawiedliwość społeczna oznacza dla młodszych generacji przede wszystkim przetrwanie ludzkości. Biorąc to pod uwagę seminarium zostało zatytułowane "Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa".

Files available for downloads