drukuj
Kalendarium

Seminarium naukowe pt.: ,,Była prowincja Prusy Wschodnie w latach 1945-1947. Porównanie części radzieckiej i polskiej”

8 czerwca 2017 - 18 czerwca 2017 Mazury

Polsko-niemieckie seminarium naukowe z udziałem naukowców, doktorantów i studentów Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu i Historisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität Freiburg to wydarzenie cykliczne o 20-letniej tradycji. Wymienione wyżej seminarium jest projektem o charakterze historycznym, poświęcone w br. tematowi dotyczącemu ,,Byłej prowincji Prusy Wschodnie w okresie bezpośrednio po II wojnie światowej. Studium porównawcze części polskiej i radzieckiej“. W ramach seminarium uczestnicy będą mieli okazję: poznać miejsca, w których rozegrały się doniosłe wydarzenia historycznie związane z tematem seminarium, przedstawić związane z nimi referaty, dyskutować na tematy dotyczące wspólnej przeszłości oraz jej roli i znaczeniu we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Podczas seminarium studenci z Polski i Niemiec podnoszą swoje kompetencje naukowe i językowe poprzez aktywną i kreatywną partycypację w programie. Projekt pobudza zainteresowanie historią kraju sąsiada oraz j. polskim i niemieckim a także wzbogaca słownictwo. Seminarium stymuluje intelektualnie oraz zachęca i przygotowuje studentów do ewentualnego pobytu w kraju Partnera w ramach programu Erasmus+.

Files available for downloads