drukuj
Kalendarium

Przegląd Polityczny nr 171/2022

4 kwietnia 2022 - 3 czerwca 2022 Gdańsk, Kotwiczników 20

W zeszycie „Przeglądu Politycznego” (171/2022), który ukaże się w kwietniu, przedstawiamy debatę dotyczącą powiązań między porządkiem politycznym a formami życia religijnego. Debata z początku na wskroś akademicka, koncentrowała się wokół wczesnych prac Jana Assmanna, niemieckiego historyka i egiptologa, profesora Uniwersytetu w Heidelbergu, aby następnie przekroczyć mury akademii, nabierając cech polemicznych a nawet skandalizujących. Przyczyniły się do tego wielorakie interpretacje kolejnych prac tegoż egiptologa, a jego wyjaśnienia, sprostowania i glosy stały się dla jednych impulsem na rzecz pogłębienia debaty teologicznej, zaś dla innych – podkreślenia politycznego wymiaru religii. Jeden, jak i drugi wymiar przesądziły o szczególnym natężeniu tej debaty, nadając jej zarazem charakter kolejnej odsłony sporu wokół teologii politycznej. W numerze PP przedstawimy zatem najważniejsze kwestie sporne tejże debaty i jej uczestników. Całość dopełnia obszerna rozmowa z Janem Assmanem, która przybliży czytelnikom życie i dzieło tego wybitnego historyka i religioznawcy, w naszym kraju niemal nieznanego.

Files available for downloads