drukuj
Kalendarium

Projekt "ARTconvers"

20 lipca 2023 - 23 lipca 2023 Odolanów, Mikorzyn

ARTconvers to działania integracyjno-kulturalne o charakterze artystyczno-terapeutycznym oparte na podłożu współdziałania dwóch placówek w ramach umowy współpracy opartej na terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. Jest on formą spotkań promocyjno-edukacyjnych naszego regionu. Projekt realizowany będzie w Odolanowie w dniach 20-23 lipca 2023 roku i składał będzie się z trzech głównych etapów (3 dni): - KONFERENCJA (wykłady teoretyczne dot. tematyki kultury i sztuki, terapii i arteterapii w realiach poszczególnych krajów; wymiana wiedzy i doświadczeń) - WARSZTATY (działania praktyczne realizowane w ramach zajęć w obrębie stoisk artystycznych z malarstwa i rysunku, ceramiki, decoupage, florystyki i technik zdobienia, transferu, pirografii, multimediów i działań audiowizualnych; podsumowanie w formie wystawy) - WYCIECZKA (wyjazd krajoznawczy do Mikorzyna łączący w sobie rejs statkiem, spotkanie integracyjne i plenerowe działania artystyczne) Całość działań podsumowana zostanie na wspólnym spotkaniu zamykającym. Celem projektu jest integracja polskich i niemieckich terapeutów, artystów, pracowników i podopiecznych partnerskich Placówek AWO-Seniorenwohn-und Pflegezentrum i Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie, w tym: Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie.

Files available for downloads