drukuj
Kalendarium

Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa

8 września 2023 - 8 września 2023 10:00 Kraków, ul. Rakowicka 27

Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa pt. „Transformacja gospodarczo-energetyczna w kontekście następstw wojny w Ukrainie” jest organizowane dniu 8 września 2023 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Zapraszamy do udziału w formie online. Organizowane od ponad 30 lat seminaria z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa wpisują się w bogatą tradycję oraz misję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w zakresie krzewienia myśli ekonomicznej oraz poszukiwania nowego ładu społeczno-gospodarczego. Celem seminariów naukowych jest także zapoznanie jego uczestników z koncepcją społecznej gospodarki rynkowej (SGR) i jej implementacją w niemieckiej polityce gospodarczej w okresie od 1948 roku aż do współczesności. Oparta na teorii ordoliberalizmu i zainaugurowana przez **Ludwiga Erharda w roku 1948 polityka społecznej gospodarki rynkowej** przyniosła w Niemczech Zachodnich szybki wzrost produkcji, dochodów oraz stabilizację ekonomiczną i społeczną. Celem tegorocznej edycji seminarium jest przeprowadzenie debaty naukowej na temat aktualnych szans i wyzwań związanych z transformacją gospodarczą i energetyczną w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wojny na gospodarkę Ukrainy w oparciu o badania empiryczne oraz osiągnięcia teoretyczne i koncepcyjne. Należy dodać, że dokonujące się obecnie przesilenia cywilizacyjne, skutkują globalnym nieładem, wynikającym z niedostosowania dotychczasowych modeli i systemów społeczno-gospodarczych do coraz bardziej intensywnych przemian. Niedostosowania takie stają się barierą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmującego cele gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Warunkiem przywracania ładu są zmiany w systemach społeczno-gospodarczych w sposób zapewniający trwałość rozwoju i zwiększanie odporności tych systemów na kryzysowe zagrożenia. W przywracaniu ładu istotną rolę może odegrać społeczna gospodarka rynkowa jako ordoliberalny model ładu społeczno-gospodarczego, co skłania do poszukiwania holistycznych rozwiązań oraz przeprowadzenia pogłębionej refleksji naukowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w formie online: https://www.pte.pl

Files available for downloads