drukuj
Kalendarium

Polsko-niemieckie seminarium naukowe "Wytwarzanie i recykling kompozytów"

14 maja 2019 - 14 maja 2019 8.45 - 15.00 Opole, Mikołajczyka 16

Przedmiotem projektu jest organizacja wspólnego polsko-niemieckiego seminarium naukowego pt. WYTWARZANIE I RECYKLING KOMPOZYTÓW. W wyniku każdej działalności produkcyjnej powstają materiały odpadowe, które zgodnie ze strategią gospodarowania odpadami należy w pierwszej kolejności gromadzić selektywnie, a następnie poddać odzyskowi lub recyklingowi. W przypadku wytwarzania kompozytów już sam proces produkcji może nastręczać trudności i dodatkowo generować różnego typu odpady. Materiały kompozytowe stosowane są np. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, meblarskim czy w medycynie. Należy więc podejmować dyskusję zarówno o sposobach wytwarzania takich materiałów, jak i o innowacyjnych metodach ich recyklingu. Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli nauki (w tym studentów), przemysłu, samorządów lokalnych i innych zainteresowanych stworzeniem wysokich standardów zarządzania nowymi rodzajami odpadów. Umożliwi wymianę doświadczeń, wzajemną popularyzację rozwiązań polskich i niemieckich, zainicjowanie przyszłych projektów badawczych. Przyczyni się także do wzrostu świadomości ekologicznej uczestników.

Files available for downloads