drukuj
Kalendarium

Polsko-niemiecki plener malarski. Santok 2022

14 września 2022 - 24 września 2022 Santok, Stare Polichno

Plener będzie się odbywał w Santoku, malowniczej wsi nad Wartą, która leży u ujścia Noteci do Warty. Uczestnicy będą pracować twórczo w plenerze, wykorzystując widokowe i historyczne walory okolic, w swoich pokojach lub na głównej sali Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku. Przewidywany czas trwania imprezy to dziesięć dni. Podczas pleneru odbędzie się wieczorne ognisko oraz prelekcja o tematyce związanej z relacjami obu narodów. Na zakończenie zostanie zorganizowany wernisaż. W plenerze będą brali udział artyści dojrzali oraz twórcy młodego pokolenia, studenci lub absolwenci szkół artystycznych, w wieku do 26. roku życia, co będzie miało wpływ na budowanie relacji nie tylko pomiędzy przedstawicielami obu narodów ale także międzypokoleniowych. Tegoroczna, druga edycja imprezy zostanie przeprowadzona w podobnej formule jak poprzednia z 2021 roku. Różnica polegać będzie jedynie na zmianie głównego organizatora po stronie polskiej i długości pleneru, który w tym roku będzie dłuższy o trzy dni. Chcielibyśmy kontynuować współpracę z fundacją Marsch des Lebens z Tybingi w kolejnych latach w podobny sposób. Cele projektu 1. Promocja wysokiej jakości działań artystycznych poprzez udział w plenerze doświadczonych, posiadających bogaty dorobek twórczy artystów oraz utalentowanych twórców młodego pokolenia. 2. Międzypokoleniowa integracja polsko-niemieckiego środowiska twórczego poprzez - wspólną pracę twórczą we wspólnej przestrzeni plenerowej i w pracowni - wymianę doświadczeń twórczych i wzajemną inspirację - uczestnictwo w zajęciach pozaartystycznych (ognisko, prelekcja) 3. Nawiązanie długofalowej współpracy artystycznej polsko-niemieckiej poprzez ustanowienie cyklicznego, corocznego charakteru imprez

Files available for downloads