drukuj
Kalendarium

Polskie ślady w Niemczech – Kalejdoskop. Prezentacja książki

30 marca 2023 - 30 marca 2023 18:00 Płock, Dom Darmstadt, Stary Rynek 8, 09-400 Płock, Polen

Prezentacja książki Polskie ślady w Niemczech: Dr. Andrzej Kaluza, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Darmstadt Dyskusja Polskie ślady w Niemczech / Kalejdoskop Polaków i Niemców łączy ponadtysiącletnie sąsiedztwo. Wielopłaszczyznowe kontakty, a przede wszystkim migracje z Polski do Niemiec miały większy wpływ na niemiecką codzienność, niżby się to mogło wydawać. Świadectwem tego są już nie tylko polsko brzmiące nazwiska i powiązania rodzinne, wyjazdy na saksy, życie polonijne, lecz także sukcesy Polaków czy migrantów z Polski w niemieckim życiu publicznym i naukowym, na arenach sportowych, w muzyce, sztuce czy literaturze. Niniejszy kalejdoskop, wydany w języku niemieckim w 2018 roku, oferuje więcej niż tylko encyklopedyczne wzmianki o postaciach czy wydarzeniach. Stanowi raczej zaproszenie do zapoznania się z często nieznanymi lub wymagającymi ponownego odkrycia śladami polskości w Niemczech. Po niemieckiej premierze książki i wielu spotkaniach z publicznością narodził się pomysł wydania kalejdoskopu w języku polskim. Wiele postaci i wydarzeń wymienionych w hasłach tej książki stanowić będzie naszym zdaniem novum także dla czytelnika polskiego. Książka będzie dostępna w czasie prezentacji w cenie ok. 40 PLN. Polskie ślady w Niemczech. Kalejdoskop. Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Basil Kerski, Peter Oliver Loew (red.) / Bonn 2022 / Zamówienia: www.hausbooks.pl Prezentacja książki odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Files available for downloads