drukuj
Kalendarium

Polskie pogranicza w procesie przemian, cz. V

23 maja 2018 - 24 maja 2018 9.00 Wrocław, ul. Koszarowa 3

Ostatnie kryzysy europejskie - finansowy i migracyjny, oraz zmiana sytuacji geopolitycznej (m.in. wybory w USA, brexit) spowodowały, że w debacie publicznej oraz naukowej coraz częściej dyskutuje się o procesach odtwarzania i wzmocnienia bezpieczeństwa granic (rebordering and securitization). Czy zatem propagowana od lat 90. perspektywa świata bez granic (borderless world) i transnarodowych tożsamości okazała się iluzją? Celem konferencji jest dokonanie bilansu i porównanie przemian zachodzących na zachodnim, wschodnim i południowych pograniczu Polski w świetle ostatnich kryzysów europejskich i narastających nastrojów nacjonalistycznych w Europie. Chcemy skupić się na następujących pytaniach: - Jakie nowe procesy i zjawiska dały o sobie znać w ostatnim okresie na polskich pograniczach? - Co wniosły ostatnie lata do wiedzy o transgraniczach, efekcie pogranicza, człowieku pogranicza? - Jak łączyć dotychczasową wiedzę o granicach i pograniczach z wyzwaniami współczesności? - Czy pogranicze polsko-niemieckie pełni nadal wzorcotwórcza rolę dla innych polskich pograniczy? - Jak postrzegać pogranicza: kiedy jako modelowe transgranicza, kiedy jako obszary rywalizacji o państwowo narodowych barwach? - W jaki sposób rozwijać socjologię pogranicza i gdzie szukać korzyści z jej rozstrzygnięć?

Files available for downloads