drukuj
Kalendarium

Polityki (nie)dostępności / publikacja

1 października 2022 - 30 września 2023

Publikacja "Polityki (nie)dostępności" jest podsumowaniem międzynarodowego sympozjum, które odbyło się w zeszłym roku i było dofinansowane ze środków FWPN oraz wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła się od 11 lutego do 10 kwietnia 2022 roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Publikacja ma za zadanie zebrać wypowiedzi, teksty i materiały wizualne, które zostały stworzone podczas obu wydarzeń. Praca redakcyjna nad publikacją zostanie pokryta ze stypendium przyznanemu Zofii Nierodzińskiej ze środków miasta Berlina (Senatsverwaltung für Kultur und Europa). Pracą wydawniczą zajmie się Galeria Miejska Arsenał. Projekt dotyczy tematyki dostępności miejsc kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Publikacja rozszerzać będzie to spektrum o Białoruś i Ukrainę. Do publikacji tekstów i materiałów wizualnych zostaną zaproszone artystki, aktywiści i teoretyczki z wymienionych kontekstów kulturowych. Publikacja zostanie przygotowana z zachowaniem wszelkich norm dostępności.