drukuj
Kalendarium

Pohlnische Capelle / Capella Polska

6 października 2021 - 22 października 2021 18:00 Poznań

Pohlnische Capelle | Capella Polska 6 października 2021, godz. 18.00 / 6th October 2021, 6:00 p.m. Collegium Minus UAM, Aula Lubrańskiego, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 22 października 2021 ON-LINE / 22nd October 2021 ON-LINE WYKŁAD / LECTURE prof. Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa / Warsaw) "Polskie Kapele Augusta II i Augusta III" / "Polish Ensembles of August II and August III" KONCERT / CONCERT Wykonawcy / Performers: Pohlnische Capelle | Capella Polska Dóra Ombodi – flet traverso/flute traverso Mikołaj Zgółka – koncermistrz/concertmaster, Anna Barbara Kastelewicz – I skrzypce/I violin Zbigniew Pilch, Marcin Tarnawski – II skrzypce/II violin Lea Strecker – altówka/viola Stanisław Stanicki – wiolonczela/cello Tillmann Steinhoefel – violone Natalia Hyżak – klawesyn/cembalo Wolfgang Kube, Thomas Jahn – oboje/oboes Mateusz Cendlak, Alicja Rozwadowska – waltornie/horns Program / Programme: Georg Philipp Telemann (1681–1767) Ouverture in D Major, TWV 55:D21 Johann Gottlob Harrer (1703–1755) Sinfonia in D Major Johann David Heinichen (1683–1729) Ouverture-Suite in G major, S.205 Pierre-Gabriel Buffardin (1693–1768) Flute Concerto in E minor Johann Gottlob Harrer (1703 – 1755) Sinfonia in F Major „Varsavia” Johann Adolph Hasse (1699-1783) L`eroe cinese – Overture Wstęp wolny / Admission free Międzynarodowy projekt wykonawczo-badawczy zasadza się na autentycznych przesłankach historycznych, sięgających wieku XVII i XVIII. Podówczas, w trakcie trwania personalnej unii między Saksonią i Królestwem Polskim powstała najlepsza i najbardziej znamienita kapela dworska tamtych czasów – Dresdner Hofkapelle. Ponieważ uosabiana przez postać króla Augusta II, następnie przez Augusta III unia z Polską wymuszała funkcjonowanie dwóch dworów – w Dreźnie i Warszawie, wybitni muzycy podróżowali wraz z orszakiem królewskim. Zespół, który występował wówczas w Warszawie i współpracował z polskimi muzykami zyskał miano Pohlnische Capelle. Inkorporował również wielu innych zagranicznych wykonawców zgodnie z panującym kosmopolitycznym trendem europejskim. Działalność kapeli jest dobrze udokumentowana i pozwala na dość dokładne odtworzenie profilu jego działalności. Współcześnie dysponujemy wieloma materiałami badawczymi pozwalającymi odtworzyć sposób funkcjonowania zespołu, a nawet przeanalizować konkretne wydarzenia artystyczne, które odbyły się 300 lat temu. The international research and performance project is based on authentic historical premises dating back to the 17th and 18th centuries. At that time, during the personal union between Saxony and the Kingdom of Poland, the best and most distinguished court ensemble of the time was created: the Dresdner Hofkapelle. Personified by the figure of King August II, and next by August III, the union with Poland necessitated the functioning of two royal courts – in Dresden and Warsaw, and outstanding musicians travelled with the royal entourage. The ensemble that performed in Warsaw at the time and collaborated with Polish musicians was called Pohlnische Capelle. It also involved many other foreign performers in line with the prevailing European cosmopolitan trend. The ensemble’s activity is well documented and allows for an accurate recreation of its profile. Nowadays, we have a lot of research materials that allow us to re-enact the way the band worked and analyse specific artistic events that took place 300 years ago. Organizatorzy / Organizers: Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki / The Association of Culture and Art Enthusiasts Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych / The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, Department of Historical Performance Practices Partnerzy / Partners: Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej / Co-financed by the Foundation for Polish-German Cooperation

Files available for downloads