drukuj
Kalendarium

Participatory design workshop- Kotydz

11 maja 2023 - 19 maja 2023 Poznań, ul. Marcinkowskiego 29

Kotydż Projekt KOTYdż to projekt warsztatów dla studentów kierunków projektowych z Polski Niemiec i Węgier angażujących także lokalne społeczności poznańskich dzielnic. Warsztaty oparte na formacje edukacji pozaformalnej DIY, są kolejnym projektem edukacji projektowej realizowanej wspólnie przez SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz TU Berlin i BTU Cottbus. Podczas warsztatów Kotydż zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i samodzielne wykonanie domków dla kotów wolno żyjących na dwóch poznańskich dzielnicach, przy aktywnym udziale społeczności lokalnych. W projekcie weźmie udział 55 studentów, którzy pracować będą w pięciu grupach roboczych kierowanych przez uznanych projektantów. Warsztaty odbędą się w terminie 11-19.05.2024 w Poznaniu. Temat: Siedliska dla kotów wolno żyjących Koty wolno żyjące są stałym i znajdującym się pod ochroną prawną (art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. Zm) elementem miejskiego ekosystemu. Według powyższej ustawy stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Duża część mieszkańców jest świadoma istnienia zwierząt i stara się im pomagać zwłaszcza zimą, dokarmiając je lub pozostawiając w ich posłaniach kołdry, koce, stare ręczniki. Część spółdzielni wychodząc naprzeciw tym problemom wyposaża się w domki fabrycznie budowane proponowane przez prywatne firmy- te domki jednak nie spełniają podstawowych wymogów dot. bezpieczeństwa dla tych zwierząt. Stąd silna potrzeba realizacji warsztatów, w wyniku których powstaną projekty konstrukcji funkcjonalnych i bezpiecznych, które jednocześnie w estetyczny sposób wpiszą się w dany kontekst architektoniczny. Rekrutacja na warsztaty prowadzona jest przez stronę internetową : www.kotydz.com

Files available for downloads

Cannot render https://youtu.be/WhSePNh30hU