drukuj
Kalendarium

Od teatru do Opery Śląskiej

13 listopada 2023 - 13 listopada 2023 17.30 Bytom, Bytom, plac Karin Stanek 1

Opowiemy wycinek historii poświęcony miastu i jego mieszkańcom w dobie industrialnej rewolucji, o wizjonerach, którzy przyczynili się do powstania w Bytomiu pierwszego na Górnym Śląsku teatru miejskiego i domu koncertowego, a szczególnie o jego twórcy Franzu Landsbergerze. Temu wybitnemu Bytomianinowi, przedstawicielowi niemieckiej społeczności żydowskiej, któremu w 1925 r., w dowód wdzięczności za Jego zasługi, poświęcono w foyer teatru tablicę pamiątkową, usuniętą w latach 30.XX w. przez nazistów. Opowiemy o potomkach Franza Landsbergera, którzy w 2016 i 2022 roku odwiedzili Bytom i pomogli nam przywrócić pamięć o ich rodzinie. Książka uzmysławia zawiłości historyczne regionu zmieniającego często przynależność państwową. Mówi o historii lokalnej, różnorodności kultur, o tolerancji i akceptacji, ale także o dramacie Holokaustu, który się tu rozegrał. Ukazane są w niej problemy regionu pogranicza na tle osobistych przeżyć rodziny. Wydanie książki zbiega sie z wznowieniem, po dwuletnim remoncie, działalności artystycznej na dużej scenie Opery Śląskiej w Bytomiu. Wydawcą jest Liga Kobiet Nieobojętnych. Publikację dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gminy Bytom, Konsula Honorowego RFN i osób prywatnych. Współorganizatorem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Files available for downloads