drukuj
Kalendarium

Od teatru do Opery Śląskiej

25 listopada 2023 - 25 listopada 2023 15.00 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 13

Opowiemy wycinek historii poświęcony mieszkańcom Bytomia, zarówno tym, którzy mieszkali tu od pokoleń jak i tym, którzy przybyli tu w dobie industrialnej rewolucji i działali na rzecz lokalnej społeczności. O tych wizjonerach, którzy przyczynili się do powstania tu pierwszego na Górnym Śląsku teatru miejskiego i domu koncertowego, a szczególnie o jego twórcy Franzu Landsbergerze. Temu wybitnemu Bytomianinowi, przedstawicielowi niemieckiej społeczności żydowskiej, któremu w 1925 r. poświęcono w foyer teatru tablicę pamiątkową, usuniętą w latach 30.XX w. przez nazistów. Spotkanie jest zapowiedzią wydanie dwujęzycznej publikacji pod tytułem „Życie dla sztuki Franza Landsbergera. Wizjonerska misja społeczności obywatelskiej Bytomia na przełomie XIX i XX w.”, której wydawcą jest Liga Kobiet Nieobojętnych. Ukazane są w niej problemy regionu pogranicza na tle osobistych przeżyć rodziny. Książka uzmysławia zawiłości historyczne regionu zmieniającego często przynależność państwową. Mówi o historii lokalnej, różnorodności kultur, o tolerancji i akceptacji, ale także o dramacie Holokaustu, który się tu rozegrał. Jej wydanie zbiega sie również z wznowieniem, po dwuletnim remoncie, działalności artystycznej na dużej scenie Opery Śląskiej. Publikację dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Gminy Bytom

Files available for downloads