drukuj
Kalendarium

Nowy numer "Przeglądu Politycznego"

31 sierpnia 2018 - 31 października 2018

Inne Niemcy, dzisiejsze Niemcy to numer specjalny „Przeglądu Politycznego”, w którym przedstawiamy przemiany społeczne i polityczne, jakie na różne sposoby zmieniają oblicze Republiki Federalnej. W ten sposób dokonujemy rewizji dwóch stereotypowych obrazów współczesnych Niemiec, które dominują w społeczeństwie polskim. Z jednej strony jest to wizerunek świata społecznego „Republiki Berlińskiej” niemal sprzed stu lat, społeczeństwa zastygłego w bezruchu, w istocie „volkistowskiego”, które trwa w niezmienionej postaci, pielęgnuje dawne hierarchie i styl życia mimo klęski III Rzeszy, podziału na dwa państwa i zjednoczenie po 1989 roku. Z drugiej – mamy do czynienia z przekonaniem o gwałtownej przemianie współczesnych Niemiec, zwłaszcza pod wpływem fali migracyjnej. Tymczasem pomiędzy tymi skrajnymi stanowiskami odnajdujemy pulsujące życie i zmieniające się społeczeństwo, które jest przedmiotem wnikliwych analiz komentatorów, które nie są znane nad Wisłą. W szczególności skupiamy się na próbie syntezy tych różnych doświadczeń, które jak w soczewce skupia twórczość Navida Kermaniego, wybitnego intelektualisty niemieckiego pochodzenia perskiego. Również debata wokół dziedzictwa 1968 roku, o której niewiele u nas wiemy, zapowiada podobną próbę przezwyciężenia skrajnych interpretacji. Spis treści: http://przegladpolityczny.pl/produkt/pp-149-2018/ Więcej informacji: www.przegladpolityczny.pl