drukuj
Kalendarium

Nowoczesne media w polskich, niemieckich i czeskich bibliotekach - szansa, czy zagrożenie? - Kongres bibliotekarzy Euroregionu Nysa

25 maja 2018 - 26 maja 2018 9:30 Jelenia Góra, JCIiER Książnica Karkonoska

Celem kongresu jest porównanie sytuacji w bibliotekarstwie polskim, niemieckim i czeskim w kontekście rozwoju technik informatycznych, które dotyczą książki i wydawnictw. Obserwujemy stały rozwój elektronicznych form, które towarzyszą tradycyjnym wydawnictwom papierowym. Bibliotekarze dostrzegają potencjał platform oferujących e-książki. Media kreują wizję zagrożenia dla bibliotek, jakie mogą stwarzać formy udostępniania książek w ten sposób. Kongres ma za zadanie określić stopień wykorzystania platform w bibliotekach Euroregionu Nysa, ilość i rodzaj baz danych z których korzystają użytkownicy bibliotek, katalogów i innych źródeł elektronicznych. Bibliotekarze wymienią się doświadczeniami, spostrzeżeniami. Celem kongresu jest również nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie wzajemnego udostępniania baz dla czytelników z Polski Niemiec i Czech, aby poszerzyć dostęp do baz danych dla czytelników z zagranicy. Kluczowym elementem będą wystąpienia ekspertów z 3 krajów, którzy w fachowy sposób zaprezentują mechanizmy działania nowoczesnych technologii oraz prezentacje bibliotekarzy i wyjazd studyjny. Celem kongresu jest wpływ na rozwój bibliotek w kontekście zmian technologicznych i nawyków czytelników, pomoc w stworzeniu wizerunku bibliotek, jako miejsc nowoczesnych idących z duchem czasu oraz otwarcie dostępu do platform i baz danych dla czytelników z zagranicy, tak aby każdy czytelnik mógł korzystać z dostępu do baz oferowanych przez biblioteki w trzech krajach. Omówienie mechanizmów działania nowych technologii, stopień wykorzystania w 3 krajach, rodzaje umów z dostawcami, korzyści z ich wykorzystania oraz formy promocji nowych technologii, takich jak takich jak np książka w IPhonie.

Files available for downloads