drukuj
Kalendarium

Nowe modele w dydaktyce kultury. Polsko-niemieckie miejsca pamięci

1 października 2014 - 30 września 2015 Poznań, Łódź, Berlin, Getynga

Pamięć kulturowa, kultury pamięci i miejsca pamięci cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Powstające obecnie w kontekście polsko-niemieckim prace na temat paralelnych, wspólnych i osobnych miejsc pamięci posiadają szczególną wagę.

W projekcie badany będzie językowy, kulturowy i dydaktyczny potencjał miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania różnorodnych mediów w procesie nauczania i uczenia się języka niemieckiego jako obcego w kontekście akademickim. W ramach projektu studenci w Polsce i w Niemczech wypracują kryteria wyboru paralelnych miejsc pamięci do pracy na zajęciach akademickich i opracują na tej podstawie modele zajęć akademickich. Wyniki ich pracy zostaną omówione i zewaluowane podczas spotkania warsztatowego, a w publikacji projektowej zostanie poddany refleksji proces ponadgranicznej współpracy i zdokumentowane zostaną rezultaty projektu. To stanowić będzie podstawę dla planowanych kolejnych projektów, których celem będzie m.in. wypróbowanie w praktyce stworzonych modeli jak i ich dalsze rozwijanie w celach dokształcania nauczających języka niemieckiego jako obcego i dla potrzeb szkolnych zajęć języka niemieckiego jako obcego w Polsce. Długofalowo, wyniki projektu powinny przyczynić się do wzrostu kompetencji interkulturowej oraz do zwiększenia świadomości w zakresie języka, kultury oraz mediów wśród studentów z Polski i Niemiec. Ponadto, oczekuje się trwałych impulsów w obrębie dydaktyki języka, kultury i mediów w kształceniu akademickim w Polsce i w Niemczech.