drukuj
Kalendarium

Niemiecko-Białorusko-Polskiego Kolokwium Prawne

18 października 2018 - 2 czerwca 2019 Berlin (Niemcy), Grodno (Białoruś), Białystok (Polska)

Projekt stanowi owoc zainicjowanej przez Uniwersytet w Białymstoku współpracy pomiędzy Uniwersytetami z trzech krajów połączonych wspólną historią: Niemiec, Białorusi i Polski. W ramach kolokwium studenci z tych krajów mają okazję dyskutować wybrane problemy prawne ze swoich jurysdykcji pod kierunkiem pracowników naukowych. Dyskusje prowadzone są w języku niemieckim. Dzięki temu uczestnicy pogłębiają swoją znajomość języka niemieckiego. Podczas pobytu w Berlinie, Grodnie i Białymstoku studenci oraz pracownicy naukowi mają okazją do pogłębienia interkulturowych kompetencji i nawiązania bliższych relacji pomiędzy sobą oraz usunięciu wzajemnych stereotypów. W ramach projektu zaplanowane jest również zwiedzanie miejsc historycznych, tj.: 1. Siedziba Bundestagu, 2. Muzeum Historii Niemiec, 3. Budynek Wydziału Prawa przy Unter den Linden, 4. Muzeum historyczne w Białymstoku, 5. Pałac Branickich, 6. Muzeum Historyczne w Grodnie, 7. Muzeum Historii Żydów w Grodnie