drukuj
Kalendarium

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Hermeneutyczne dziedzictwo Reformacji

10 maja 2017 - 11 maja 2017 10:30 Warszawa, ul. Midowa 21C (wejście od ul. Schillera)

Z okazji 500-lecia Reformacji Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową "Hermeneutyczne dziedzictwo Reformacji". Reformacja i myśl wielkich reformatorów Kościoła w XVI wieku zaowocowały zmianami w postrzeganiu Biblii i teologii, które znajdują kontynuację po dzień dzisiejszy. Nie byłoby chyba przesadą stwierdzenie, że rozumienie Biblii i jej roli w tradycjach teologicznych, jej konsekwentnie chrystocentryczna interpretacja jest tym, co poza eklezjologią w szczególny sposób wyróżnia Kościoły wywodzące z Reformacji. Myśl hermeneutyczna ojców Reformacji jest stałą inspiracją biblistyki, teologii systematycznej, pedagogiki, teologii praktycznej, a także szeroko rozumianej myśli humanistycznej. Nie została ona jednak zakonserwowana w teologii i w życiu Kościołów, lecz rozwijała się przez wieki. Oddziaływały na społeczeństwa i kulturę w różnych krajach. Warto więc wciąż na nowo zadawać zasadnicze pytania: Jakie miejsce zajmuje Biblia w teologii oraz życiu Kościoła/ów i europejskich społeczeństw? Co warunkuje współczesną interpretację Biblii? Jaką rolę odgrywa zasada "sola scriptura" w teologii i Kościele epoki postmodernistycznej w Polsce i Niemczech? Jaka jest rola hermeneutyki biblijnej dla ekumenii i jak wpływa na współczesne teologie w ogóle? Jak myśl Reformacja wpłynęła i wpływa na kulturę w Niemczech i Polsce? Pragniemy zaprosić do namysłu nad współczesnym wymiarem hermeneutycznej spuścizny Reformacji – w teologii, w Kościołach reformacyjnych oraz w myśleniu ekumenicznym, jak i szeroko pojętej refleksji humanistyczne, w szczególności w Polsce i Niemczech.

Files available for downloads