drukuj
Kalendarium

Konferencja "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Cyberbezpieczeństwo technologii informacyjnych"

22 listopada 2023 - 23 listopada 2023 11:00 Rzeszów, ul. Aleja Powstańców Warszawy 10 ( BUDYNEK S-1)

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów cyberbezpieczeństwa technologii informacyjnych in. takich zagadnień jak: - Cyberbezpieczeństwo i jego zagrożenia na poziomie państwowym i międzynarodowym - Ochrona cyberprzestrzeni w dobie wojny z Ukrainą - Implementacja strategii ochrony cyberprzestrzenii na poziomie UE - Strategia i działania NATO na rzecz zwalczania cyberprzestępczości w obszrze Transaltantyckim - Działania organizacji międzynarodowych i innych instytucji w zakresie ochrony cyberprzestrzeni - Komunikacja marketingowa w warunkach cyberzagrożeń - IT jako przewaga konkurencji na rynku - Nowe technologie i zarządzanie bezpieczeństwem wobec cyberzagrożeń - Wyzwania bezpieczeństwa w wymiarze technologiczno-społecznym - Zarządzanie finansami w warunkach cyberzagrożeń

Files available for downloads

Cannot render https://fpbn.pl/konferencja-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa/