drukuj
Kalendarium

Konferencja z udziałem naukowców i praktyków: "Języki i kształcenie językowe w toku przemian społecznych"

24 maja 2023 - 26 maja 2023 Nysa, ul. Armii Krajowej 7

Konferencja skierowana jest do naukowców i praktyków zaintersowanych wspieraniem wielojęzyczności w szerokim jej rozumieniu. Językiem Konferencji jest język niemiecki. Wykłady zaprezentują specjaliści z Niemiec i z Polski, a także ze Szwajcarii, z Ukrainy, Austrii, Finlandii, Włoch oraz Czech. Konferencja jest ósmą z cyklu "Wielojęzyczność jako szansa" organizowaną przez Międzynarodowe Konsorcjum "Mehrsprachigkeit als Chance". Wykładom towarzyszy program kulturalny oraz poznawanie instytucji związanych ze wspieraniem edukacji językowej (szczegóły w załączonym programie).

Files available for downloads