drukuj
Kalendarium

Konferencja podsumowująca w ramach polsko-niemieciego projektu TAPA (Aktywność turystyczna na przygranicznych obszarach chronionych)

19 maja 2017 - 19 maja 2017 09:30 Słubice, Kościuszki 1

Konferencja podsumowująca projekt TAPA pt. „Aktywność turystyczna na obszarach chronionych“ Piątek, 19. maja 2017 w Collegium Polonicum w Słubicach (Centrum Konferencyjne, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice) Blok I (moderator prof. dr. Wilhelm Steingrube) 9:30 Przywitanie 9:40 Prof. Dr. Andrzej Pukacz (Collegium Polonicum): „Wybrane zagadnienia współpracy polsko-niemieckiej“ 10:05 PD Dr. Peter Dirksmeier (Humboldt Universität Berlin/Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): „Geografia społeczna uprzedzeń“ 10:30 Wyniki badań cz. 1 w ramach projektu TAPA (Universität Greifswald/ ZUT Szczecin/ UP Poznań) 10:55 Prof. Dr. Hartmut Rein (Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde): „Rozwój turystyki na pograniczu polsko-niemieckim ze szczególnym odniesieniem do Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry“ 11:20 Przerwa kawowa Blok II (moderator dr hab. Iwona Bąk) 11:35 Dr hab. Iwona Bak, dr Maciej Oesterreich, dr Wojciech Zbaraszewski (ZUT Szczecin): „Przestrzenne zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem walorów środowiska i turystyki“ 12:00 Wyniki badań cz. II w ramach projektu TAPA (Universität Greifswald/ ZUT Szczecin/ UP Poznań) 12:25 Martin Fennemann (TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH Potsdam): „Marketing międzynarodowy i współpraca transgraniczna Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB) w Polsce“ 12:50 Prezentacja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 13:15 Dyskusja i zakończenie 13:45 Obiad

Files available for downloads