drukuj
Kalendarium

Konferencja naukowa "Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce"

4 listopada 2021 - 4 listopada 2021 9:00 Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2

Założeniem organizatorów konferencji naukowej "Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce" jest poddanie refleksji dynamiki zmian obecności dziedzictwa żydowskiego w pamięci społecznej, w wymiarach lokalnym i regionalnym, w realiach współczesnej Polski (tj. po roku 1945), a zarazem stworzenie forum do wymiany doświadczeń na temat projektów badawczych, dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz społecznych, dotyczących upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce w momencie, gdy odchodzą ostatni świadkowie II Rzeczypospolitej, II Wojny Światowej i Zagłady. Sproblematyzowaniu zamierzamy poddać zwłaszcza: 1. projekty muzealne /w zakresie prezentacji zasobów, kolekcji muzealnych, wystaw tematycznych oraz konserwacji judaików/, 2. projekty społeczne /w zakresie upamiętnienia gmin żydowskich, postaci, pamięci miejsc czy miejsca, inwentaryzowania cmentarzy żydowskich, działań dokumentujących dziedzictwo czy też pozostałości po dziedzictwie żydowskim i ich archiwizowanie; płaszczyzny działalności stowarzyszeń, towarzystw i fundacji, mających na celu upamiętnianie dziedzictwa/, 3. projekty edukacyjno-informacyjne /w zakresie działań wspierających realizację zadań o charakterze edukacyjnym z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych, tj. prowadzenie stron internetowych, prowadzenie archiwów historii mówionej, realizacja programów studyjnych, mających na celu prezentację miejsc związanych z kulturą żydowską, 4. projekty biblioteczne /w zakresie konserwacji, digitalizacji i upowszechniania zbiorów/. Intencją podjętego zamierzenia konferencyjno-wydawniczego będzie analiza przedmiotu i przebiegu konkretnych projektów, tak z perspektywy autorów jak i odbiorców, warunków i trudności w ich realizacji oraz recepcji społecznej tychże. Istotna, z punktu widzenia podejmowanej problematyki, będzie również refleksja w zakresie wpływu oficjalnej polityki historycznej na szczeblach państwowym i lokalnym, a także zmiany w programach nauczania, wprowadzone w ostatnich latach, na formy obecności dziedzictwa żydowskiego w pamięci społecznej – zbiorowej i indywidualnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia obrad on-line oraz sięgnięcia do publikacji "Ślad pokoleń. Żydowskie dziedzictwo kulturowe w Polsce" (red. Joanna Lusek, Bytom, 2021). Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu: https://muzeum.bytom.pl/

Files available for downloads