drukuj
Kalendarium

Konferencja „Możliwość pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom w Powiecie Kwidzyńskim i Osterholz – wymiana doświadczeń”

27 maja 2017 - 27 maja 2017 9:30 Kwidzyn, Warsztat Terapii Zajęciowej Górki 4

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe z Kwidzyna i Osterholz, przy wspołudziale partnerów: Powiatowej Rady Seniorów z Osterholz, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Fundacji "Misericordia" z Kwidzyna. Tematyka Konferencji: 9.30– Oficjalne otwarcie konferencji – Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik, Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Dawidowski. 9.35 - Przedstawienie osób zaproszonych z Powiatu Osterholz – Bogdan Muchowski (moderator). 9.40 – 9.55 Przedstawienie Domów Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie. 9.55 – 10.10 Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na przykładzie WTZ w Górkach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach. 10.10 – 10.25 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie na przykładzie Stowarzyszenia Słoneczne Wzgórze. 10.25-10.40 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie na przykładzie Fundacji Wspierania Społeczności Lokalnych Sapere Aude. 10.40 – 10.55 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie na przykładzie Pomorskiego Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych. 10.55 – 11.20 Przerwa kawowa. 11.25 - 11.40 Wspieranie osób niepełnosprawnych i seniorów w niemieckim systemie socjalnym – prelegent z Osterholz (Niemcy). 11.40-11.55 Działalność organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Osterholz - prelegent z Osterholz (Niemcy): - placówki prowadzące terapię zajęciową i przygotowujące do zatrudnienia; - warsztat pracy chronionej; - kooperacja między osobą niepełnosprawną, rodziną, warsztatem terapii zajęciowej i zakładem pracy, w celu aktywizowania i zatrudnienia; - hostele (mieszkania chronione). 11.55 - 12.10 Formy pracy zarobkowej, np. warsztaty pracy chronionej, możliwości pracy osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - prelegent z Osterholz (Niemcy). 12.10 – 12.25 Metody przygotowywania pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych - prelegent z Osterholz (Niemcy). 12.25 – 12.40 Przerwa kawowa. 12.40 - 12.55 Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych w powiecie Osterholz - prelegent z Osterholz (Niemcy). 12.55 - 13.10 Samodzielne życie osób niepełnosprawnych intelektualnie – mieszkanie poza rodziną - prelegent z Osterholz (Niemcy). 13.10 - 13.25 Aktywizacja seniorów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami - prelegent z Osterholz (Niemcy). 13.25 – 13.40 - 10 lat funkcjonowania Powiatowej Rady Seniorów w Powiecie Osterholz - prelegent z Osterholz (Niemcy). 13.40 – 13.55 - Joannici – z miłości do życia. 13.55 – 14.30 – Lunch. 14.30 – 14.45 - Przedstawienie domu seniorów „Bremer Heimstiftung“. 14.45 – 15.00 - Zmiany prawa pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych obowiązujące w Niemczech. 15.00 – 16.00 - Panel dyskusyjny.