drukuj
Kalendarium

III Seminarium Toruńsko-Getyńskie „Migracja i integracja. Perspektywy polskie i niemieckie w kontekście europejskim”

3 czerwca 2022 - 5 czerwca 2022 20:00 Göttingen, Ritterplan 4

Projekt stanowi kontynuację zainicjowanych w październiku 2019 r. Toruńsko-Getyńskich Seminariów/Göttinger-Thorner Seminare. Wpisuje się on w intensywną współpracę Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu i Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze oraz współpracę Torunia i Getyngi jako miast partnerskich. Temat Seminarium ma w tym roku stworzyć swobodną przestrzeń do rozmowy o złożonym i niezwykle dziś aktualnym problemie, jakim jest migracja i integracja. Od 2015 roku Europa mierzy się z kolejnymi falami migracji oraz kryzysami uchodźczymi. W roku 2022 w wyniku wojny na Ukrainie skala tego zjawiska osiągnęła niespotykane dotąd rozmiary. Dlatego chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób kwestie migracji oraz integracji postrzegane są przez Polaków i Niemców. W naszych dyskusjach uwzględnimy doświadczenia i punkty widzenia różnych kręgów społecznych – polskich i niemieckich ekspertów, ale i przedstawicieli lokalnych administracji, społeczeństwa obywatelskiego czy reprezentantów wspólnot migracyjnych. Na przykładzie filmu „Styx” (W. Fischer, 2018) przyjrzymy się ponadto, w jaki sposób do tematu migracji odnosi się sztuka filmowa, a szczególnym impulsem do refleksji ma się w założeniu stać prezentacja wystawy fotografii „Toruńczycy z wyboru“ Jadwigi i Marka Czarneckich. Tegoroczne Seminarium rozpocznie się koncertem toruńskiego pianisty i kompozytora Mateusza Sobiechowskiego, a zakończy wspólnym zwiedzaniem Getyngi. Inicjatywa odbędzie się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Sanddorf oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Files available for downloads