drukuj
Kalendarium

I Seminarium Toruńsko-Getyńskie „1939-1989-2019: Wojna, Przełom, Partnerstwo – narracje polskie i niemieckie“

12 października 2019 - 12 października 2019 10:00 Göttingen, Burgstr. 37 A

Projekt inicjuje regularne Seminaria Toruńsko-Getyńskie. Wpisuje się on we współpracę Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu oraz Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze, a także intensywną współpracę Torunia i Getyngi jako miast partnerskich. Tegoroczna inicjatywa ma umożliwić krytyczną refleksję i realny dialog pomiędzy społecznością polską i niemiecką na temat podobieństw i różnic w narracjach o najważniejszych wydarzeniach XX w. oraz o aktualnym stanie polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Poprzez towarzyszącą wystawę artystyczną, zatytułowaną „Gniazdo” i określoną przez namysł nad trzema datami – 1939, 1989 i 2019 – projekt ma stanowić też kolejny krok w zbliżaniu toruńskich i getyńskich środowisk artystycznych. Autorki wystawy wybrały polskich i niemieckich artystów, którzy w swojej twórczości odnoszą się do wątków związanych z polsko-niemiecko historią, akcentując kluczowe daty: 1939/1989/2019. Artyści bardzo świadomie nawiązują dialog z wyraźnymi przeplotami polskiej i niemieckiej historii. Wizualizują ukryte treści, trudne i często wyparte z pamięci obrazy, przepracowują bolesne dla obu stron sytuacje.