drukuj
Kalendarium

Forum Kobiet z Gdańska i Bremy z udziałem kobiet ukraińskich (4. Forum) pt. "Kobiety w czasie kryzysu"

26 marca 2023 - 30 marca 2023 Brema, Biskupia 4

Po sukcesie trzech forów kobiecych w miastach partnerskich Gdańsku i Bremie (2017/2018/2021), kobiety po raz kolejny spotkają się aby wziąć udział w wydarzeniu "Kobiety w czasie kryzysu". Wydarzenie będzie miało formę forum z wykładami, dyskusjami i wizytami w różnych instytucjach w Bremie. Kobiety ponoszą ciężar pandemii a także kryzysu wojennego w Ukrainie, dlatego też do udziału zaprosimy kobiety mieszkające w Bremie, które uciekły przed wojną lub wspierają społeczność ukraińską. W prezentacjach przedstawicielek z Bremy i Gdańska pojawią się takie tematy jak: kobieta na rynku pracy, role płciowe, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi, dyskryminacji, sytuacji samodzielnych matek oraz integracji kobiet z rodzin migrantów i uchodźców.