drukuj
Kalendarium

DROGI WOLNOŚCI „100 lat Niepodległości RP – 100 lat Republiki Niemieckiej”

1 października 2018 - 7 października 2018 MDSM Oświęcim + MDSM Krzyżowa, Legionów 11, 32-600 Oświęcim

Tematem przewodnim tegorocznego siedmiodniowego polsko-niemieckiego seminarium w ramach cyklu "Drogi wolności" jest 100-lecie niepodległości RP i Re-publiki Weimarskiej oraz zjawisko pamięci. Dana kalendarzem rocznica, bezpośrednio dotycząca historii obu krajów, jest doskonałą cezurą by w jej świetle wspólnie zastanowić się na zjawiskiem pamięci oraz jej wpływem na kształtowa-nie przyszłości. Seminarium realizowany będzie w miejscach niezwykle ważnych zarówno dla historii obu krajów, jak również dla polsko-niemieckiego pojednania: w Oświęcimiu oraz w Krzyżowej. Tak podczas części seminaryjnej w obu ww. miejscach, jak i podczas wizyt studyjnych we Wrocławiu, Świdnicy, w Katowicach oraz w Krakowie, poruszane tematy oraz moderowane dyskusje dotyczyć będą wy-miany doświadczeń w kreowaniu i pielęgnowaniu pamięci o zdarzeniach sprzed 100 lat (i późniejszych) wraz z odniesieniem do czasu teraźniejszego i wyzwań przed nami stawianych w związku z nowo pojawiającymi się trendami i zjawiskami w polityce oraz życiu społecznym obu krajów oraz Europy. Nieodłącznym elementem projektu będzie próba skonfrontowania się z nauką płynącą z pamięci o wy-darzeniach z historii oraz zaaplikowaniem wniosków z niej płynących do realizacji potrzeb dnia dzisiejszego.

Files available for downloads