drukuj
Kalendarium

Debata: Ukraińskie artystki-uchodźczynie na polskim rynku pracy

31 maja 2023 - 31 maja 2023 11-13 Warszawa, ul. Chmielna 13A

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA : https://www.isp.org.pl/pl/wydarzenia/ukrainskie-artystki-uchodzczynie-na-polskim-rynku-pracy Praca w wolnych zawodach charakteryzuje się dużym ryzykiem prekaryjności, poprzez brak stabilnego i regularnego dochodu, nieregularność zleceń, projektowość działań, itd. W kontekście przymusowej migracji do Polski, ukraińskie uchodźczynie-freelancerki muszą dodatkowo zmierzyć się z barierą językową, specyfiką innego rynku pracy, klientów i odbiorców, brakiem wypracowanych w kraju ojczystym sieci społecznych oraz niekiedy pozostawieniem warsztatu pracy w Ukrainie, co może generować trudność w wykonywaniu swojego zawodu, pozyskaniu i realizacji zleceń. • Jak kontynuować pracę w wolnych, twórczych zawodach w sytuacji uchodźczej? • Czy internet i popandemiczne otwarcie instytucji kultury na działania online umożliwiają pracę i działalność artystyczną ponad granicami? • Jakie są szanse, a jakie ograniczenia i bariery współpracy z artystkami-uchodźczyniami z Ukrainy w Polsce i Niemczech? Na m.in. te tematy będą dyskutować ekspertki z polskich i niemieckich instytucji kultury, oraz ukraińskie twórczynie, które z powodu wojny przyjechały do Polski i kontynuują tu działalność artystyczną. Przedstawimy też wstępne wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród ukraińskich artystek-rękodzielniczek. Program debaty • Powitanie Anna Dolińska, Instytut Spraw Publicznych • Doświadczenia polskich instytucji kultury we wspieraniu i współpracy z artystkami z Ukrainy - Monika Szewczyk, dyrektorka i kuratorka kolekcji Galerii Arsenał w Białymstoku, od ponad 20 lat ściśle współpracująca z artystami z Ukrainy - Michalina Sablik, historyczka sztuki, krytyczka i kuratorka w Galerii Promocyjnej w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie • Doświadczenia niemieckich instytucji kultury we wspieraniu i współpracy z artystkami-uchodźczyniami - Hannah Brennhäuser, konsultantka ds. Partnerstwa Wschodniego i programów specjalnych w Goethe-Institut Ukraina, realizująca projekty ze społeczeństwem obywatelskim na styku kultury i współpracy międzynarodowej. Wcześniej mieszkała w Kijowie, obecnie przebywa w Berlinie. • W spotkaniu wezmą też udział ukraińskie artystki, które opowiedzą o swoich doświadczeniach pracy w Polsce po 24 lutego 2022 roku. • Dyskusja Moderacja debaty Oleksandra Iwaniuk, absolwentka Akademii Mohylańskiej w Kijowie oraz College of Europe, doktoryzowała się rozprawą na temat elit politycznych, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim oraz prowadzi spotkania literackie w Ukraińskim Domu Debata będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne) Projekt realizowany jest przez Instytut Spraw Publicznych, Goethe-Institut oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, w ramach linii projektowej „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”.

Files available for downloads