drukuj
Kalendarium

Cykl filmowy "1939-1989-2019: Historia do (prze)myślenia"

1 października 2019 - 22 października 2019 17.00-20.00 Wrocław, Strażnicza 1-3

Od 1 do 22 października 2019 roku, w każdy wtorek o godz. 17.00, zapraszamy na cykl filmowy "1939–1989–2019. Historia do (prze)myślenia". Projekcje odbędą się w Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (sala 13). Po każdym filmie przewidziane są dyskusje z udziałem specjalistów. W trakcie cyklu zaprezentowane zostaną filmy, zarówno fabuły jak i dokumenty, odnoszące się do II wojny światowej, przełomu 1989 roku oraz współczesności w kontekście relacji polsko-niemieckich. Celem projektu jest uwrażliwienie widzów – zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia – na polsko-niemiecką historię w XX wieku i rozumienie procesów współczesnych przez pryzmat historii, prowadzenie dialogu w duchu pojednania o tragicznym dziedzictwie II wojny światowej i znaczeniu pokojowej rewolucji 1989 roku, jak również uświadomienie wagi procesu zjednoczenia Europy jako projektu na rzecz pokoju. Tematyka cyklu: 1.10.2019: Pamięć o wojnie a współczesne relacje polsko-niemieckie. Projekcja filmu "Zimowy ojciec" (Niemcy–Polska 2011, reż. Johannes Schmid). 8.10.2019: Ruch oporu podczas wojny i Krąg z Krzyżowej. Projekcja filmu "Freya – miłość w czasach oporu" (Niemcy 2016, reż. Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn). 15.10.2019: Opozycja w Polsce i NRD oraz przełom 1989 roku. Projekcja filmów "Królik po berlińsku" (Polska–Niemcy 2007, reż. Bartosz Konopka) i "Uczcie się Polski. Opozycja w NRD i Solidarność" (Polska–Niemcy 2014, reż. Magdalena Gwóźdź, Róża Romaniec). 22.10.2019: Współczesny neonazizm. Projekcja filmu "Combat girls. Krew i honor" (Niemcy 2011, reż. David Wnendt). Projekt współfinansowany z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Files available for downloads