drukuj
Kalendarium

Becoming Beginners. Projektowanie w czasach postwzrostu

1 lipca 2023 - 22 grudnia 2023 Salem (Badenia- Wirtembergia), Gemeinschaft für Therapie und Landbau e.V. Hofgut Rimpertsweiler Hofgut Rimpertsweiler 88682 Salem

Tempo obecnych zmian przekłada się bezpośrednio na dziedzinę projektowania. Metody badawcze jak i projektowe przestają mieć swoje zastosowanie w adresowaniu wyzwań współczesności, co skłania do refleksji nad dotychczasowymi sposobami operowania w świecie. Proponowana w ramach projektu postawa początkującego stanowi zachętę do wypracowania nowych strategii projektowo-badawczych, które realnie przyczynią się do generowania pozytywnej zmiany na rzecz ludzi i środowiska i przesuną środek ciężkości z kontroli na współpracę, z indywidualizmu na kolektywizm oraz z niezależności na współzależność. Projekt szkoły letniej w formie cyklu warsztatów projektowych dedykowanych studentom Wydziału Wzornictwa AS Szczecin prowadzony jest przez zespół złożony z polskich projektantek, badaczek i strateżek, prowadzących studio Touching Points (wykładowczyń Akademii Sztuki w Szczecinie): dr Agnieszki Polkowskiej i mgr Marty Wyrzykowskiej oraz niemieckich projektantek: Lisy Ertel oraz Anne-Sophie Oberkrome ze Studia Œ. Jego celem est nawiązanie nowej jakości relacji ze sobą wzajemnie, ze środowiskiem jak i przedmiotami oraz technologiami dzięki zetknięciu się z już istniejącymi strukturami cyrkularnymi na farmie Hofgut Rimpertsweiler, propagującymi pierwotne i skuteczne praktyki życia i projektowania zrównoważonego. Studenci w ramach pobytu na farmie będą eksplorować alternatywne metody produkcji, organiczny cykl życia materiałów, relacje między ludźmi, roślinami, zwierzętami i technologią. W ramach warsztatu uczestnicy i uczestniczki wypracują obiekty oddające ideę postwzrostu, w tym rozwijając takie pojęcia jak: „lokalny” i „sezonowy”, stanowiące kluczowe aspekty projektowania zrównoważonego i umożliwiające eksplorowanie nowej postawy projektowej. W ramach projektu powstaną wystawy prezentujące efekty procesu. https://touchingpoints.eu/ https://www.studio-oe.com http://akademiasztuki.eu

Files available for downloads