drukuj
Kalendarium

16. Editionswissenschaftliches Kolloquium

25 września 2023 - 26 września 2023 Toruń, ul. Wysoka 16

Jest to już szesnasta konferencja z tego cyklu, na której dyskutowane będą zagadnienia związane z edycją źródeł historycznych z terenu Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie zdecydowano się głównie na omówienie zagadnień związanych z edytorstwem źródeł historycznych w kontekście ich roli, umiejscowienia i związków w nauce i badaniach podstawowych (Editionswissenschaften bilden Geschichte. Methodische Fragestellungen zu Quelleneditionen im Verbund mit den Grundwissenschaften und Grundlagenforschungen).

Files available for downloads