drukuj
Kalendarium

„Ruchy społeczne w Europie w XX wieku: rok 1968 w Europie Środkowo-Wschodniej” – spotkanie międzynarodowe w Warszawie

10 maja 2018 - 13 maja 2018 Warszawa

Międzynarodowe spotkanie na temat ruchów społecznych w Europie w XX wieku, z naciskiem na wydarzenia roku 1968 w Europie Środkowo-Wschodniej. W gronie gości z Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Grecji oraz gospodarzy z Polski w formie warsztatowej, na podstawie badań przeprowadzonych przez wszystkich uczestników, zapoznamy się z przebiegiem wydarzeń roku 1968 w Polsce i Niemczech a także w pozostałych tych krajach uczestników spotkania. Uczestnicy spróbują zrozumieć różnice w postrzeganiu tych samych okresów historycznych z różnych perspektyw, ważnym elementem będzie próba poznania życia codziennego zwykłych mieszkańców obu krajów w omawianym okresie. Część programu będzie realizowana w terenie, wraz z pokazaniem konkretnych miejsc ważnych dla omawianych wydarzeń historycznych. Spotkanie ma umożliwić młodzieży z Polski i Niemiec i innych krajów Europy dyskusję na temat wydarzeń z najnowszej historii Europy oraz wymianę punktów widzenia na jej przebieg i uwrażliwić na różnice spojrzeń w ocenach. Spotkanie będzie także próbą poszukiwania analogii pomiędzy historią najnowszą i teraźniejszością.

Files available for downloads