drukuj
Kalendarium

" Razam" " Femina - Cudowny Krąg Życia ", " Femina - Wunderbar Lebenskreis "

3 października 2021 - 7 października 2021 17.00 Wiązów, Ziębice, Oława, Jelcz - Laskowice, 1.Plac Wolności 22, 57-120 Wiązów,

Prezentacje Spektaklu 03.10.2021 - godz. 17.00 Rynek w Wiązowie 04.10.2021 - godz.17.00 Ziębickie Centrum Kultury - Ziębice 06.10.2021 - godz 17.00 Rynek w Oławie 07.10.2021 - godz. 10.00 Teren Zielony przy Zespole Szkół w Jelczu - Laskowicach PL Program FWPN " Razam Razem Zuzam" Spektakl pt. " Femina - Cudowny Krąg Życia " - spektakl teatralny mówiący o niezwykłym cyklu rodzenia się i obumierania człowieka, jego dorastaniu , inicjacji, zmagania się z własnymi ograniczeniami oraz wchodzenia w relację z drugim człowiekiem. Kobieta jako odwieczny symbol symbiozy z naturą i zgodności z cyklem księżyca, urasta tu do rangi symbolu i kanwy, na którym został oparty scenariusz spektaklu. Mężczyzna jako jej przeciwieństwo stanowi niejako przeciwległy biegun a jednocześnie dopełnienie harmonii Przedstawienie będzie zaprezentowanie w Polsce w 4 miastach Dolnego Śląska do 50.000tys mieszkańców, które nie posiadają na swoim terenie Teatru instytucjonalnego. Wielu odbiorców jest odciętych od dóbr kultury. Spektakl z udziałem 2 aktorów z Niemiec, 2 aktorów Polski, oraz 3 aktorów z Białorusi. Na spektakl będzie zaproszona lokalna społeczność oraz młodzież ze szkół ponad podstawowych głownie z klas o profilu germanistycznym. Spektakl realizowany będzie we współpracy z lokalnymi instytucjami Kultury w poszczególnych 4 miastach Dolnego Śląska DE Das Programm "Razam Razem Zuzam" Das Spektakel "Femina - Wunderbar Lebenkreis " - eine Theater Vorstellung über den außergewöhnlichen Kreislauf von menschlicher Geburt und Tod, Erwachsenwerden, Initiation, Kampf mit den eigenen Grenzen und das Eingehen einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Die Frau als ewiges Symbol der Symbiose mit der Natur und der Einhaltung des Mondzyklus wird hier zum Symbol und zur Leinwand, auf der das Drehbuch der Performance basiert. Der Mensch als sein Gegenteil ist gewissermaßen der Gegenpol und zugleich die Ergänzung zur Harmonie Die Aufführung wird in Polen in 4 Städten Niederschlesiens vor 50.000 Einwohnern gezeigt, die in ihrer Gegend kein institutionelles Theater haben. Viele Empfänger sind von Kulturgütern abgeschnitten. Performance mit Beteiligung von 2 Schauspielern aus Deutschland, 2 Schauspielern aus Polen und 3 Schauspieleren aus Weißrussland. Zur Aufführung werden Jugendliche aus weiterführenden Schulen, überwiegend aus Klassen mit deutschem Profil, eingeladen.Die Vorstellung wird in Kooperation mit lokalen Kulturinstitutionen in 4 Städten durchgeführt in Niederschlesien. Regie und Drehbuch unter der Leistung bekannten Kunstler Jozef Markocki

Files available for downloads