drukuj
Kalendarium

"Niektórzy lubią poezję..."

15 listopada 2023 - 17 listopada 2023 Frankfurt nad Odrą i Słubice

Wisława Szymborska rzadko podróżowała, mimo to jej twórczość docierała i nadal dociera do najdalszych zakątków globu, o czym świadczą obcojęzyczne przekłady jej poezji i liczne zagraniczne nagrody, w tym najważniejsza z 1996 r. Literacka Nagroda Nobla. Jej teksty nadal intrygują ludzi nauki, studentów, tłumaczy, jak i liczne grono miłośników jej poezji. W 2023 r. Wisława Szymborska obchodziłaby 100. rocznicę urodzin. Jest to dobry moment, aby ponownie pochylić się nad twórczością poetki i zastanowić nad aktualnością jej postrzegania świata, swoistością perspektyw przez nią obieranych, stosowanych w jej poezji – jakże osobliwych – językowych metod opisu wnikliwie obserwowanej rzeczywistości. Oprócz regularnych dyskusji konferencyjnych odbędą się następujące wydarzenia towarzyszące: - Wykład prof. Michała Rusinka "Bilet powrotny. O podróżach Wisławy Szymborskiej" - (15 listopada 2023 r., godz. 14:00-15:00, Duża Aula, Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice) Profesor Michał Rusinek, autor i tłumacz wielu książek dla dorosłych i dzieci, był również przez wiele lat sekretarzem Wisławy Szymborskiej, polskiej poetki i noblistki. W swoim wykładzie otwierającym międzynarodową interdyscyplinarną konferencję "Niektórzy lubią poezję, czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej" opowie o podróżach poetki - tych dosłownych, ze szczególnym uwzględnieniem ponoblowskich, oraz tych metaforycznych, których podmiotem była nie tyle ona sama, ile jej poezja. Postara się odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze według niego przekładalność jej poezji i łatwość przyswajania jej przez inne języki i inne kultury. - Jubileusz: 10 lat Fundacji im. Karla Dedeciusa. Wspomnienia i perspektywy - (15 listopada 2023 r., godz. 18:00, Sala Logensaal, Logenstr. 11, Frankfurt (Oder)) Od dziesięciu lat Fundacja im. Karla Dedeciusa promuje dialog i międzykulturowe porozumienie na polsko-niemieckiej granicy za pośrednictwem literatury. Inicjuje projekty angażujące badaczy, studentów, młodzież szkolną jak i lokalnych mieszkańców Frankfurtu nad Odrą, Słubic i okolic. Przybliża niemieckiej społeczności polską literaturę i promuje jej wybitnych tłumaczy i tłumaczki na język niemiecki. Angażuje się w lokalne projekty kulturowe i edukacyjne. 15 listopada tego roku Fundacja organizuje uroczysty jubileusz, aby podziękować wszystkim za ogromne wsparcie podczas ostatnich dziesięciu lat oraz porozmawiać o wspólnej przyszłości. - Wernisaż wystawy "Radość pisania / radość fotografowania. Wisława Szymborska w obiektywie Joanny Helander" - (15 listopada, godz. 16:45, Sala senacka (sala 109) w budynku głównym Viadriny, Große Scharrnstr. 59, Frankfurt (Oder)) Na wystawę składa się 17 fotografii przedstawiających portrety Szymborskiej z lat 80. oraz zdjęcia z ceremonii wręczenia Nagrody Nobla w Sztokholmie. W programie wernisażu przewidziano dyskusję na temat recepcji W. Szymborskiej w mediach audiowizualnych oraz wprowadzenie do wystawy autorstwa fotografki J. Helander. Strona Konferencji: https://www.europa-uni.de/szymborska

Files available for downloads

Cannot render https://www.europa-uni.de/szymborska