drukuj
Kalendarium

’Kultura filmowa prowincji górnośląskiej' | promocja książki Urszuli Biel oraz film 'Higiena małżeńska'

17 czerwca 2021 - 17 czerwca 2021 18:30 Wrocław, kino Nowe Horyzonty

Zapraszamy na pokaz specjalny filmu „Higiena małżeńska” i rozmowę wokół książki Urszuli Biel „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie.”. Autorka w swojej nowej publikacji, na tle kontekstów historycznych, przybliża i przygląda się ówczesnym lokalnym kinom, ich właścicielom, zarządcom i zachowaniom publiczności. Rozmowę po seansie poprowadzi dr hab. Andrzej Dębski. ▶ O filmie: „Higiena małżeńska” przenosi widzów w lata dwudzieste, kiedy teorie eugeniczne (jak pokażą przyszłe wydarzenia polityczne) znalazły podatny grunt. Materiał utrzymany jest w gatunku filmu edukacyjnego i opiera się na ideach wiedeńskiego eksperta ds. zdrowia Juliusa Tandlera, leżących u podstaw powołania ośrodka poradnictwa małżeńskiego. W myśl tych idei kluczem do szczęśliwego małżeństwa jest zdrowie partnerów, a także wychowanie przedmałżeńskie oparte na pięciu zasadach: 1. Żenić się mogą tylko osoby zdrowe, 2. Potajemna choroba jest przestępstwem, 3. Płeć nie może być tajemnicą 4. Ciąża i poród to święte wydarzenia naturalne, 5. Szczęście w małżeństwie to zdrowe dzieci. „Higiena małżeńska” pokazywano publiczności w ramach szeroko zakrojonego programu edukacji zdrowotnej w latach dwudziestych XX wieku. ▶ O książce: Książka Urszuli Biel stanowi kontynuację pierwszej monografii autorki, dotyczącej kinematografii województwa śląskiego w latach 1918-1939. Obszarem obecnych badań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Pracę oparto na szerokich kwerendach archiwalnych. Na tle kontekstów historycznych (Niemiec, Górnego Śląska, kinematografii weimarskiej, hitlerowskiej, a także europejskiej i światowej) przyglądamy się lokalnej dynamice rozwoju omawianej dziedziny. W jej głównym polu widzenia są tutejsze kina i ich właściciele oraz zarządcy. Równie ważne okazały się zachowania publiczności, będącej ważnym ogniwem zachodzących zmian. W dotychczasowych badaniach nad historią Górnego Śląska dominowała kategoria relacji polsko-niemieckich. Nie zapominając o nich, autorka daje prymat fenomenowi kultury popularnej. W omawianym okresie jej najważniejszą gałęzią stał się film, który przeobraził lokalne społeczności. Zdemokratyzował ich sposób uczestnictwa w kulturze oraz urównouprawnił formy spędzania wolnego czasu

Files available for downloads