drukuj
Kalendarium

’Kultura filmowa prowincji górnośląskiej' | promocja książki Urszuli Biel oraz film 'Higiena małżeńska'

8 czerwca 2021 - 8 czerwca 2021 20.00 Racibórz, kino Bałtyk

Spotkanie z Urszulą Biel, poświęcone jej najnowszej książce "Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie". Spotkaniu będzie towarzyszył: ✓ pokaz fragmentów filmu pt. „Higiena małżeńska” (reż. Wolf Junger, Austria 1922), ✓ pokaz filmu „Gabinet doktora Caligari” (reż. Robert Wiene, Niemcy 1920, 71 min)! → O KSIĄŻCE: Książka ●•KULTURA FILMOWA PROWINCJI GÓRNOŚLĄSKIEJ. KINA, WŁAŚCICIELE, WIDZOWIE•● Urszuli Biel stanowi kontynuację pierwszej monografii autorki, dotyczącej kinematografii województwa śląskiego w latach 1918-1939. Obszarem obecnych badań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Pracę oparto na szerokich kwerendach archiwalnych. Na tle kontekstów historycznych (Niemiec, Górnego Śląska, kinematografii weimarskiej, hitlerowskiej, a także europejskiej i światowej) przyglądamy się lokalnej dynamice rozwoju omawianej dziedziny. W jej głównym polu widzenia są tutejsze kina, ich właściciele oraz menadżerowie. Równie ważne okazały się zachowania publiczności, będącej ważnym ogniwem zachodzących zmian. W dotychczasowych badaniach nad historią Górnego Śląska dominowała kategoria relacji polsko-niemieckich. Nie zapominając o nich, autorka daje prymat fenomenowi kultury popularnej. W omawianym okresie jej najważniejszą gałęzią stał się film, który przeobraził lokalne społeczności, zdemokratyzował ich sposób uczestnictwa w kulturze oraz urównouprawnił formy spędzania wolnego czasu. ●•URSZULA BIEL•● jest autorką dwóch monografii poświęconych historii kina na Górnym Śląsku (“Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona”, Katowice 2002, “Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie”, Poznań 2020) oraz licznych tekstów z zakresu tematyki rozpowszechniania i dystrybucji filmów w okresie lat 20. i 30. w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych. Ponadto jest animatorką kultury filmowej, prowadzi kino studyjne Amok w Gliwicach, uhonorowane nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii “Kino” (2012) oraz “Edukacja filmowa” (2017), laureatką nagrody Prezydenta m. Gliwice w dziedzinie kultury (1999). Od 2016 roku pełni funkcję prezeski Śląskiego Towarzystwa Filmowego. → O FILMACH: ●•HIGIENA MAŁŻEŃSKA•● (Hygiene der Ehe), Austria 1922 reż. Wolf Junger, wyst. Julius Tandler, prof. Moll, prof. Spitzy, Oskar Frankl, Dr Rubeska. Film edukacyjny (Aufklärungsfilm), który ujawnia więcej o okresie, w którym powstał niż wiele dokumentów pisanych. Opiera się na ideach wiedeńskiego eksperta ds. zdrowia, Juliusa Tandlera, związanych z powołaniem ośrodka poradnictwa małżeńskiego. Jego założeniem było, że kluczem do szczęśliwego małżeństwa jest zdrowie partnerów, a także odpowiednie wychowanie przedmałżeńskie. Film przenosi widzów w lata dwudzieste, kiedy teorie eugeniczne znalazły podatny grunt, jak pokażą przyszłe wydarzenia polityczne. Do zilustrowania tematu wykorzystano specjalnie opracowane animacje. Film pokazywano publiczności w ramach szeroko zakrojonego programu edukacji zdrowotnej w latach dwudziestych XX wieku.

Files available for downloads