drukuj

Dariusz Makiłła

współprzewodniczący Zarządu od 2018 r.

Urodzony 2 kwietnia 1957 r. w Świeciu n/W. Absolwent filologii polskiej 1980 r. ora  prawa 1984 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1981-1982 odbywał służbę wojskową. Od 1983 r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat w 1991 r. W latach 2002-2013 pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2013 habilitował się na tymże uniwersytecie. Od 2013 r. Prof. nadzw. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Kierownik Katedry Powszechnej Historii Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno- Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. W swojej działalności naukowej zajmuje się dziejami ustroju i prawa w Polsce i Europe, w tym historia Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich. Przebywał na stypendiach w Szwecji (1987), Austrii (1987), Niemczech (1986,1988, 1989, 203, 2004, 2005), między innymi w Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie/M (2003,2005), Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel (1989, 2004). Autor 3 monografii, podręcznika akademickiego, ponad 100 artykułów i części monografii, publikowanych w Polsce i za granicą.

Fot. Maciej Czerski