drukuj

Raporty i analizy

Social Engineering – Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus

W 2014 roku ukazało się niemieckojęzyczne wydanie książki dotyczącej tematu inżynierii społecznej pt. „Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus”. Publikacja została wydana przez Instytut Studiów Politycznych PAN pod redakcją naukową prof. dr hab. Piotra Madajczyka i dr. Pawła Popielińskiego.

Publikacja jest zbiorem artykułów historyków z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zawiera analizę polityki ludnościowej prowadzonej w XX wieku przy użyciu przemocy, czyli najróżniejszych czystek o podłożu etnicznym, narodowym, rasowym i klasowym. Historia ta pozostaje trudnym obszarem pamięci, bo nadal stanowi przyczynę podziałów, a odmienne narracje narodowe, odmienne pamięci zbiorowe o historii w poszczególnych państwach trudno dają się do siebie dopasować. Wydawnictwo zostało opublikowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).


Wspólna dekada. Polska i Niemcy 10 lat razem w Unii Europejskiej

Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mobilizuje nie tylko do posumowań, jak zmieniała się w tym okresie zarówno Polska, jak i sama Wspólnota. Polityka europejska opiera się na współpracy poszczególnych państw. Dla Polski najważniejszym z nich były – i są nadal – Niemcy: niegdyś zdeterminowany adwokat Warszawy w jej staraniach o dołączenie do Unii Europejskiej, obecnie zaś państwo członkowskie, z którym łączą Polskę ścisłe interesy polityczne i gospodarcze. Wejście do struktur unijnych otworzyło przed Polską możliwości kooperacji z zachodnim sąsiadem na nowych warunkach i – przynajmniej formalnie – na jednym poziomie, w ramach równoprawnego członkostwa w jednej wspólnocie. Przed Niemcami, zabiegającymi o wejście Polski do Unii Europejskiej zarówno z poczucia historycznego obowiązku, jak i z pragmatycznego przekonania, że rozszerzenie Wspólnoty na wschód będzie dla nich korzystne, po 2004 roku także otworzyły się nowe perspektywy.

Niniejsza publikacja podsumowuje relacje Polski i Niemiec w czasie dekady, która minęła od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wskazuje na zmiany, jakie zaszły w wybranych dziedzinach podczas dziesięciu lat wspólnej obecności w UE: polityce wschodniej, stosunkach gospodarczych, wzajemnym postrzeganiu. Podejmuje także temat Polaków na niemieckim rynku pracy oraz kontaktów młodzieży z obu państw. Autorzy, podając fakty i liczby, formułują wnioski dotyczące minionego dziesięciolecia oraz kreślą możliwe perspektywy na przyszłość.


Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy - raport CSM 2013

W środę 23 stycznia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna zaprezentowany został raport pod redakcją Piotra Burasa pt. „Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy”. Gospodarzami spotkania była Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundacją Konrada Adenauera. W panelu dyskusyjnym wzięli udział Janusz Reiter, Prezes CSM, Anna Kwiatkowska-Drożdż, kierownik Zespołu Niemiec i Europy Zachodniej w OSW, Piotr Buras, autor raportu i Dyrektor European Council on Foreign Relations, oraz Andrzej Olechowski.

Na sali byli obecni m.in. nowy Ambasador Polski w Berlinie, pan Jerzy Margański, zastępca Ambasadora Niemiec w Polsce, pan Joachim Bleicker, oraz Ambasador Austrii w Polsce, pan Herbert Krauss.

Raport analizuje obecny stan relacji polsko-niemieckich i przytacza opinie elit na temat projektu polsko-niemieckiego partnerstwa w Europie. Zdaniem autorów pracy kryzys zmienił optykę relacji polsko-niemieckich i dynamikę polityczną w Unii Europejskiej. Przyczynił się także do zdefiniowania własnych interesów obu krajów, czego skutkiem stała się wola polityczna bliskiej współpracy między Polską a Niemcami. Jednak paradoksalnie w obecnym układzie relacje obu krajów mogą być bardziej zagrożone ze względu na reformy w UE prowadzące potencjalnie do powstania dwóch kręgów integracji. Dlatego zdaniem autorów raportu głównym zadaniem dla Polski i Niemiec jest obecnie poszukiwanie takiego modelu ułożenia relacji między strefą euro a krajami deklarującymi chęć przystąpienia do niej w najbliższej przyszłości, które pozwoliłoby zachować jak najwięcej punktów stycznych między oboma kręgami integracji.
 
Raport w wersji PDF dostępny jest tutaj.

Prezentacja raportu Polska-Niemcy Partnerstwo dla Europy Interesy opinie elit perspektywy

Prezentacja raportu pt. „Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy”

Niemiecka transformacja energetyczna: trudne początki - raport OSW 2012

Zainicjowana  w maju 2011 roku, kilka miesięcy po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie transformacja energetyczna RFN przedstawiana jest jako decyzja ostateczna, a ze względu na narzucone tempo zmian stanowi nową jakość w strategii energetycznej Niemiec. Głównymi jej założeniami są: rezygnacja z energii jądrowej do 2022 roku, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), rozbudowa sieci przesyłowych, budowa nowych elektrowni konwencjonalnych i wzrost efektywności energetycznej.Strategia ma się opierać głównie na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, udział energii odnawialnej w produkcji prądu ma systematycznie wzrastać – z obecnych ok. 20% do ok. 38% w 2020 roku. W 2030 roku ma on już wynieść około 50%, w 2040 roku – 65%, a w 2050 – aż 80%.
 
Konsekwencje Energiewende nie ograniczają się do sfery zaopatrzenia w energię. W średnim i długim okresie spodziewać się można zmian w funkcjonowaniu nie tylko gospodarki, lecz także niemieckiego społeczeństwa i państwa. Utrudnienia rozbudowy sieci przesyłowych, zbyt wysokie koszty budowy farm wiatrowych, problemy z zaopatrzeniem w energię elektryczną w szczególnie mroźne zimy skłaniają rząd federalny do centralizacji władzy i ograniczania suwerenności krajów związkowych w realizacji ich polityk energetycznych. Dotychczas takie próby dokonują się pod hasłem zwiększenia koordynacji. Energiewende może też okazać się początkiem „trzeciej rewolucji przemysłowej” w kierunku zielonej gospodarki i społeczeństwa opartego na zrównoważonym rozwoju. Konieczne będzie zawarcie nowej „umowy społecznej”, a więc ułożenia na nowo  relacji państwo-społeczeństwo-gospodarka. Wynegocjowanie takiej umowy będzie jednym z najważniejszych wyzwań niemieckiej polityki w nadchodzących latach.
 
Pod redakcją Anny Kwiatkowskiej-Drożdż
Autorzy: Anna Kwiatkowska-Drożdż, Marta Zawilska-Florczuk,
Konrad Popławski, Piotr Buras
Współpraca: Kamil Frymark

Więcej na stronie OSW

delit

delit. czyli subiektywny przewodnik po najnowszej literaturze niemieckojęzycznej

W dodatku literackim delit. prezentowane są nie tylko recenzje przekładów, ale również artykuły, felietony, eseje i rozmowy na temat najnowszej literatury z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

delit. to dodatek literacki do magazynu Aktivist.
delit. jest projektem zainicjowanym i sponsorowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

delit nr 4 (jesień 2012)
delit nr 3 (wiosna 2012)
delit nr 2 (jesień 2011)
delit nr 1 (wiosna 2011)


Polacy i Niemcy w oczach Rosjan 2012 - badanie ISP

Z czym Rosjanie kojarzą Polskę i Niemcy? Jak oceniają wzajemne relacje polsko-rosyjskie i niemiecko-rosyjskie? Jakie działania należy podejmować, aby zbliżyć Polaków i Rosjan? Na te pytania – wyjątkowo aktualne w kontekście zamieszek w Warszawie w trakcie EURO 2012 – odpowiadali uczestnicy konferencji „Ludzie – historia – polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan”, która odbyła się w Warszawie 27 czerwca 2012 r. Podczas konferencji zaprezentowano całościowe wyniki badania sondażowego dotyczącego postrzegania Polaków oraz Niemców przez Rosjan.

Badanie sondażowe Instytutu Spraw Publicznych „Wizerunek Polski i Polaków oraz Niemiec i Niemców w Rosji” zostało zrealizowane we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Centrum Lewady w Rosji.


dr Andrzej Grajewski, współprzewodniczący Zarządu FWPN; dr Grzegorz Gromadzki, ISP; dr Agnieszka Łada, ISP; dr Ekaterina Timoshenkowa, Rosyjska Akademia Nauk; Cornelius Ochmann, ekspert Fundacji Bertelsmanna

Komentarze do badania:
dr Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, Polak i Niemiec w oczach Rosjan
Tomasz Horbowski, eastbook.eu: Rosjanie o Polakach: choć się nie znamy to się lubimy… trochę

Znikająca granica - nowa polska migracja do Niemiec 2012 - badanie ISP

Znikająca granica - nowa polska migracja do Niemiec. Perspektywa lokalna.

dr Agnieszka ada podczas prezentacji badania pt Znikajca granica

dr Agnieszka Łada podczas prezentacji badania w trakcie V Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Schwerinie

Lokalny i międzynarodowy wymiar informacji w mediach polskich i niemieckich

Raport "Lokalny i międzynarodowy wymiar informacji w mediach polskich i niemieckich - analiza doniesień medialnych w Polsce i w Niemczech" zrealizowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Collegium Civitas stanowił materiał do debaty „Po gwizdku końcowym: rzut oka na polskie i niemieckie doniesienia medialne – tendencje i tematy tabu”, która odbyła się podczas V Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Schwerinie.


Sondaż Instytutu Demoskopii w Allensbach: Coraz więcej sympatii w polsko-niemieckim spojrzeniu

Polacy według Niemców są "coraz sympatyczniejsi", coraz więcej mieszkańców po obu stronach Odry jest zdania, że więcej łączy oba narody niż je dzieli, współpraca polsko-niemiecka awansuje powoli do priorytetu we wzajemnych stosunkach. Dawno już Polacy i Niemcy nie darzyli się taką sympatią. Skala sympatii polsko-niemieckiej jest dziś na plusie - pokazują wyniki badania zleconego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Instytutowi Demoskopii w Allensbach.

Obraz Polaków w oczach Niemców i analogicznie - wizerunek Niemców w oczach Polaków polepsza się z roku na rok. Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" mieszkańcy obu krajów nie tylko uznają stosunki panujące między nimi za całkowicie normalne, lecz także uważają się nawzajem za bardziej sympatycznych, coraz częściej podzielają te same wartości i widzą w sąsiadach ważnych partnerów. Polacy i Niemcy zaczynają się lubić...

Więcej informacji w załączniku.

Kompletną wersję raportu w postaci pliku PDF można zamówić pod adresem malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl.

Komentarz PAP: Jaka jest temperatura naszych stosunków?
Komentarz na stronie Konsulatu Generalnego w Krakowie: Coraz więcej sympatii w polsko-niemieckim spojrzeniu

Biuletyn internetowy „Polen-Analysen“

Biuletyn internetowy „Polen-Analysen“ to rzetelna analiza aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Polsce.

„Polen-Analysen” ukazują się dwa razy w miesiącu od 2006 r. i rozsyłane są mailem. To wspólny projekt Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadzie (DPI), ośrodka  naukowego zajmującego się badaniami nad Europą Wschodnią (Bremer Forschungsstelle Osteuropa) oraz Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde) we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od września 2012 r. „Polen-Analysen“ powstają w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja wydaje także od 2009 r. z Centrum Stosunków Międzynarodowych „Biuletyn Niemiecki”.

Wszystkie opublikowane dotąd analizy można znaleźć w archiwum. Tutaj można nieodpłatnie zaprenumerować biuletyn.