drukuj

Stypendia i bieżące konkursy

 • Konkurs dotacyjny w obszarze Kultura

  Zgłoszenia przyjmujemy od 2018-09-17 do 2018-11-30

  Konkurs dotacyjny w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne

  więcej
 • Inside Ukraine. Podróż studyjna dla polskich i niemieckich dziennikarzy na Ukrainę 12.-17. 11.2018

  Zgłoszenia przyjmujemy od 2018-09-11 do 2018-09-30

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 30. września 2018

  więcej
 • Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

  Zgłoszenia przyjmujemy od 2018-07-02 do 2018-10-07

  W dniach od 2 lipca do 7 października 2018 FWPN przyjmuje wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

  więcej
 • Program stażowy dla studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

  Zgłoszenia przyjmujemy od 2018-08-06 do 2018-09-16

  Program stażowy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (zwany dalej Programem stażowym) ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych oraz podniesienia poziomu znajomości kultury, gospodarki, społeczeństwa oraz języka polskiego, nabycia praktycznych umiejętności z zakresu: zarządzania projektami zewnętrznymi oraz zarządzania projektami własnymi.

  więcej