drukuj

Raporty i analizy

Raport wstępny Międzynarodowej Społecznej Misji Obserwacyjnej na Ukrainę

Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna (CSEOM) była przedsięwzięciem organizacji pozarządowych z Polski (Fundacja im. Stefana Batorego), Niemiec (European Exchange) i Litwy (Eastern Europe Studies Centre) zorganizowanym pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego i Markusa Meckela. Misja działała na Ukrainie od 17 września do 7 listopada i składała się z 15 członków długoterminowych (eksperci i obserwatorzy) oraz obserwatorów krótkoterminowych rozmieszczonych na terenie kraju. Raporty okresowe były publikowane 5 i 23 października.

Rodzina - to się opłaca

Raport „Rodzina – to się opłaca” autorstwa ekspertów Fundacji Energia dla Europy. 

Główne tezy raportu:
•    Stwarzanie odpowiedniego klimatu dla rodziny i zachęta do jej zakładania muszą być widziane jako inwestycja ze strony państwa. Polski nie stać na nieprowadzenie polityki rodzinnej.
•    Kapitał społeczny jest kluczową wartością dla Polski. Bez zwiększania dzietności nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna.
•    Polityka rodzinna to nie pomoc najuboższym. Powinna ona wspierać wszystkich rodziców i kierować do nich zróżnicowane instrumenty.
•    Państwo musi prowadzić politykę prorodzinną, jednak nie może zastępować rodziny i ograniczać jej praw. Wydawanie odpowiednich środków finansowych przez samą rodzinę jest efektywniejsze niż robienie tego przy udziale kolejnych szczebli urzędniczych.
•    Udogodnienia podatkowe muszą być skierowane do rodziny, a nie pojedynczych jej członków. To rodzina płaci podatek.
•    Ważnymi elementami polityki rodzinnej powinny być system wsparcia dla matek powracających do pracy po urodzeniu dziecka oraz system wyrównywania szans edukacyjnych.
•    W obecnych warunkach finansowych państwa środki na politykę rodzinną powinny być w pierwszym rzędzie uzyskiwane w procesie reform budżetowych oraz dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.

Wydanie raportu wsparła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Źródło: FEDE

Social Engineering – Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus

Social Engineering – Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus

W 2014 roku ukazało się niemieckojęzyczne wydanie książki dotyczącej tematu inżynierii społecznej pt. „Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus”. Publikacja została wydana przez Instytut Studiów Politycznych PAN pod redakcją naukową prof. dr hab. Piotra Madajczyka i dr. Pawła Popielińskiego.

Publikacja jest zbiorem artykułów historyków z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zawiera analizę polityki ludnościowej prowadzonej w XX wieku przy użyciu przemocy, czyli najróżniejszych czystek o podłożu etnicznym, narodowym, rasowym i klasowym. Historia ta pozostaje trudnym obszarem pamięci, bo nadal stanowi przyczynę podziałów, a odmienne narracje narodowe, odmienne pamięci zbiorowe o historii w poszczególnych państwach trudno dają się do siebie dopasować. Wydawnictwo zostało opublikowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).