drukuj

Zaproszenie na seminarium pt. Fundacje i finanse

Forum Darczyńców w Polsce oraz Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium pt. „Fundacje i finanse”, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2009 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-15.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ulicy Zielnej 37 w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad seminarium sprawuje Instytut Spraw Publicznych.

W spotkaniu wezmą udział eksperci z Irlandii oraz z Niemiec: p. Sheila Nordon, (Irish Charities Tax Research Ltd.) oraz dr Stefan Stolte, (Związek Darczyńców na rzecz Nauki Niemieckiej). Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy: p. Marka Borowskiego, (Federacja Polskich Banków Żywności); dra Marka Rymszę, (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Warszawski) oraz p. Tomasza Gałeckiego, (Zgórzak, Gałecki i Partnerzy - Kancelaria Radców Prawnych). Seminarium poprowadzą: dr Magdalena Arczewska, (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Warszawski) oraz dr Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

W pierwszej części spotkania zagraniczni goście omówią zagadnienia związane ze sposobem finansowania działalności fundacji. Przedstawią obowiązujące w ich krajach regulacje dotyczące źródeł finansowania, kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, warunków tworzenia kapitału wieczystego, swobody inwestowania kapitału, ulg oraz zwolnień podatkowych dla darczyńców i fundacji, procedur uzyskiwania przywilejów podatkowych oraz dozwolonych form pozyskiwania środków (fundraising).

Seminarium „Fundacje i finanse” jest czwartym z cyklu pięciu spotkań poświęconych analizie różnych modeli rozwiązań prawnych, regulujących działanie sektora fundacji w Europie, będących przyczynkiem do dyskusji na temat kierunków zmian prawnych sprzyjających rozwojowi sektora fundacji w Polsce.

Patronat honorowy nad cyklem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Patroni medialni cyklu to: portal ngo.pl, kwartalnik Trzeci Sektor oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 31 marca 2009 r. w biurze Forum Darczyńców w Polsce: tel. 022 536 00 46, e-mail: poczta@forumdarczyncow.pl
Udział w seminarium jest bezpłatny.