drukuj

VI Polsko–Niemieckie Sympozjum Wittigowskie

Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na Sympozjum Wittigowskie pt. "Zagubione dziedzictwo kulturowe Obraz Śląska i życia jego mieszkańców w twórczości Josepha Wiittiga i jemu współczesnych".

Celem sympozjum jest przedstawienie wielokulturowego obrazu Śląska prezentowanego w twórczości czeskich, niemieckich i polskich autorów, specyficznego regionu Europy, którego historyczna tożsamość nabiera nowych cech w zjednoczonej Europie bez granic.
Wspólna europejska polityka regionalna Unii Europejskiej, jak i układ z Schengen pozwalają ponownie odbudować wspólnotę lokalnych polskich, czeskich i niemieckich społeczności zamieszkujących transgraniczny obszar Śląska. Odbudowa tych więzi winna nawiązywać do dawnych atawistycznych cnót i wartości, jaki kształtowały się na tym obszarze w okresie kiedy Europą nie zawładnęły jeszcze nacjonalizmy. 

Zgłoszenia do udziału w Sympozjum do dnia 25 sierpnia 2008 r. prosimy przesyłać na adres: Wydawnictwo „Ziemia Kłodzka”, 57-400 Nowa Ruda ul. Bohaterów Getta 4, e-mail: frost@netgate.com.pl, tel./fax 074 872 5308

Joseph Wittig (1879-1949) niemiecki profesor teologii, filozof, poeta, kronikarz związany z ziemią kłodzką, o której pisał, że jest krainą Pana Boga.

Informacje o organizowanym Sympozjum udziela:
mgr Teresa Bazała - Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej,
47-400 Nowa Ruda, ul. Boh. Getta 4, Tel (074) 872 53 08, kom. 509 100 183, e-mail forst@netgate.com.pl
Prof. dr hab. Lesław Koćwin - Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego,
45-061 Opole, ul. Katowicka 89, kocwin.leslaw@gmail.com