drukuj
Kalendarium

Konferencja "Uniwersytet a komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako fenomen transgraniczny (do 1939 roku)"

16 września 2019 - 17 września 2019 Würzburg, Oswald-Külpe-Weg 74, 97074 Würzburg

Polska Misja Historyczna i Haus des Deutschen Ostens w Monachium we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu oraz Freunde Mainfränkischer Kunst und Geschichte e.V. Würzburg organizuje międzynarodową konferencję naukową pod tytułem "Universität und Kommunikation. Die höhere Bildung im deutschen und polnischen Raum als ein grenzüberschreitendes Phänomen (bis zum Jahre 1939) [Uniwersytet i komunikacja. Kształcenie wyższe na ziemiach niemieckich i polskich jako fenomen transgraniczny (do 1939 r.)]". Konferencja ma charakter jubileuszowy: świętujemy 10 lat Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Termin: 16 i 17 września 2019 roku. Miejsce konferencji: Forschungsstelle Deutscher Orden / Institut für Hochschulkunde (Oswald-Külpe-Weg 74, 97074 Würzburg). Znaczenie szkolnictwa wyższego dla rozwoju kulturowego polsko i niemieckojęzycznych terenów jest często podkreślane w badaniach historycznych przy omawianiu różnych tematów. Dotychczas powstałe prace naukowe skupiały się jednak z reguły na dziejach danej uczelni lub wybranych aspektach historii uniwersytetów. Na przykład wyjazdy na studia mieszkańców polskich i niemieckich terenów (oraz ich miejsce pochodzenia) zostały dość gruntownie przebadane w oparciu o księgi immatrykulacyjne uniwersytetów. Jako otwarty temat – który będzie celem tej konferencji – pozostaje zagadnienie wzajemnego (polsko-niemieckiego) oddziaływania w obszarze akademickiem (nauka, nauczanie i badania) oraz jego efektów w szerszym kontekście na przestrzeni wieków. Wynikające z niego bezpośrednie i pośrednie powiązania pozostawiły wyraźne ślady w formach państwowości oraz systemach prawa Polski i Niemiec (władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza), a także istotnie wpłynęły na dzisiejszy charakter tych krajów. Chociaż istnieje wiele ważnych publikacji naukowych, które wskazują na to zagadnienia badawcze oraz stanowią doskonałą podstawę dla zaplanowanych badań, temat historii szkolnictwa wyższego na ziemiach polsko i niemieckojęzycznych w kontekście wzajemnego oddziaływania nie został wyczerpany. Głównym tematem konferencji są następujące zagadnienia: szkoły wyższe: początkowe założenia i organizacja oraz drogi rozwoju, wzajemne oddziaływanie; studenci: pochodzenie terytorialne i społeczne oraz jego znaczenie, drogi podróży studyjnych (peregrinatio academica), organizacja pobytu na uniwersytetach (m.in. temat „nacji” w średniowieczu oraz korporacji w następnych stuleciach); absolwenci (z dyplomem lub bez): możliwości kariery „transgranicznej” oraz faktyczne ścieżki kariery; szkoły wyższe, studenci i absolwenci: oficjalne i nieoficjalne powiązania instytucji i osób (network), a także wzajemne oddziaływanie w nauce i miesjcu pracy (wpływ, wymiana, współpraca); szkoły wyższe – władca terytorialny (państwo): wzajemne oddziaływanie na wszystkich poziomach. Ramy czasowe: od średniowiecza do 1933/39 roku. Zasięg geograficzny konferencji obejmuje dwa obszary – polską i niemiecką przestrzeń kulturową. Granice polityczne tych terenów pokrywają się w znacznej mierze z niemieckojęzycznymi terenami Świętego Cesarstwa Rzymskiego i krajów poza jej granicami (Prusy Książęce (od 1701 r. Królestwo Pruskie, Szwajcaria od 1499 r.) i Polską (Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, II Rzeczpospolita). Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się badaniami naukowymi w zakresie tematycznym odpowiadającymi planowanej sejsji. Przewidziane są referaty ogólne, wprowadzające oraz przedstawiające powyższe zagadnienie w kontekście wybranych przykładów. Zamiarem organizatorów jest również wywołanie dyskusji w środowisku naukowców oraz sformułowanie w oparciu o przedstawiane referaty nowych kwestii badawczych. Strona konferencji: http://pmh.umk.pl/start/konferencja-universitat-und-kommunikation-w-dniach-16-i-17-wrzesnia-2019-roku-w-wurzburgu/

Files available for downloads