drukuj

Stypendia Twórcze 2017

Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki do składania aplikacji na pobyty rezydencyjne  w Willi Decjusza w Krakowie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017 roku. Okres stypendium wynosi od 1-3 miesięcy (możliwe miesiące pobytu to sierpień – listopad 2017). Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną bezpośrednio na podany niżej adres koordynatora projektu w Willi Decjusza.

 Kto może się ubiegać?

·         pisarze z Niemiec, którzy opublikowali przynajmniej jeden tytuł książkowy;

·         tłumacze literatury niemieckiej na język polski;

·         tłumacze literatury polskiej na język niemiecki.

 Co obejmuje stypendium?

·         pobyt w Domu Łaskiego, zabytkowej oficynie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza w Krakowie (jednoosobowe pokoje z łazienką i bezpłatnym dostępem do internetu, wspólna kuchnia);

·         miesięczne stypendium w wysokości 3.000 PLN (ok. 715 EUR) brutto;

·         pomoc ze strony Stowarzyszenia Willa Decjusza w przygotowaniu i realizacji pobytu.

 Jak się ubiegać?

Zgłoszenia indywidualne w języku polskim lub niemieckim powinny zawierać:

·         życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe wykształcenie, działalność zawodowa) – maksymalnie 2 strony A4

·         listę tłumaczeń/publikacji – maksymalnie 2 strony A4

·         list motywacyjny opisujący projekt literacki planowany do realizacji na okres stypendium wraz z informacją na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy – maksymalnie 3 strony A4

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: gosia@villa.org.pl do 30 czerwca 2017 roku.

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną podjęte wspólnie przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kolokwium Literackie w Berlinie i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ogłoszone do połowy lipca 2017 roku.

Koordynacja projektu:
Małgorzata Różańska
gosia@villa.org.pl