drukuj
Kalendarium

Wystawa twórczości Hildegard Skowasch "Close Your Eyes"

12 lipca 2019 - 8 września 2019 Gdańsk, Oddział Sztuki Nowoczesnej, Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cystersów 18; 80-330 - Gdańsk

Pokaz twórczości Hildegard Skowasch w Gdańsku będzie kompleksowym wglądem w jej prace: rzeźby (papierowe i ceramiczne), rysunki, linoryty, kolaże i akwarele. Prezentacja obejmie okres od lat 90. XX w. do dzisiejszego dnia. Artystka podejmuje tematykę związaną z człowiekiem i jego problemami egzystencjalnymi, jak zaplątanie w sprawy codzienności, uwikłanie w kontekst kulturowy i historyczny, dylematy moralne. Podstawową jej inspiracją są osobiste doświadczenia i refleksje. Forma dzieł łączy elementy figuralne i abstrakcyjne. Istotny aspekt dla artystki stanowi kompozycja dzieł na ekspozycji, zestawianie ich w różne układy, w których zyskują symboliczne znaczenie. Artystka planuje poszerzyć przestrzeń ekspozycyjną, umieszczając swoje dzieła w plenerze Parku Oliwskiego. Wystawie prac Hildegard Skowasch będzie towarzyszył katalog w obu wersjach językowych, jak również program edukacyjny, oparty przede wszystkim na różnego rodzaju warsztatach plastycznych. Planowane są również działania teatralne. Artystka ma powiązania z Polską – rodzina jej ojca mieszkała na Mazurach. Stąd zainteresowanie Polską i jej kulturą; brała już udział w kilku projektach w naszym kraju.

Files available for downloads